Isoleer doordacht, verdeel de inspanningen!

Energie

Verstandig isoleren betekent niet noodzakelijk een dik isolatiepakket voorzien in één van de gebouwdelen. Om problemen te vermijden, komt het erop aan de isolatie-inspanningen af te stemmen op de andere gebouwdelen. Een kleine beetje isoleren op meerdere plaatsen, is doorgaans verstandiger dan op één plaats heel dik te isoleren.

Verstandig isoleren betekent niet noodzakelijk een dik isolatiepakket voorzien in één van de gebouwdelen. Om problemen te vermijden, komt het erop aan de isolatie-inspanningen af te stemmen op de andere gebouwdelen. Een kleine beetje isoleren op meerdere plaatsen, is doorgaans verstandiger dan op één plaats heel dik te isoleren.

Stel: u wilt isoleren, in de eerste plaats de buitenmuren, en denkt eraan om het meteen goed te doen en ze van een isolatiepakket van 15 cm te voorzien. Het niet-geïsoleerde dak en de ramen met enkele beglazing bekijkt u later nog wel eens wanneer er opnieuw financiële middelen voorhanden zijn. Op die manier bespaart u toch al aanzienlijk op de warmteverliezen via de buitenmuren. Of niet?

Die redenering gaat maar deels op. U verbetert inderdaad de thermische prestaties van de buitengevels. Maar u negeert die van de andere bouwelementen (ramen, dak en vloeren), en dat kan risico’s inhouden. Zeker wanneer de isolatiewaardes van de verschillende gebouwdelen heel sterk van elkaar afwijken, is de kans op problemen reëel. De oppervlaktetemperatuur van deze oppervlakken zal immers heel sterk verschillen. Hierdoor zal vochtige lucht in de woning op de koudste plek afkoelen, waardoor de waterdamp condenseert en neerslaat in waterdruppels. Het gevolg zijn vochtplekken en een verhoogd risico op schimmelvorming. Die leiden op hun beurt weer tot ongezonde leefomstandigheden.

Ken uw woning

Bekijk dus voor een isolatie-inspanning hoe het zit met de thermische prestaties van alle gebouwdelen (muren, vloeren, dak en buitenschrijnwerk). Laat u eventueel begeleiden door een specialist of energiedeskundige. Een energieaudit kan ook al heel wat nuttige antwoorden en adviezen aanreiken.
Met die kennis kunt u erover waken dat u een bepaald gebouwdeel sterker isoleert dan een ander. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om drievoudige beglazing te plaatsen in niet-geïsoleerde buitenmuren of een muur grondig te isoleren wanneer het buitenschrijnwerk nog enkele beglazing heeft. Vanuit dezelfde gedachtegang houdt een niet-geïsoleerd dak op zwaar ingepakte buitenmuren ook risico’s op problemen in.

Twee opties

In de praktijk betekent dit dat er twee opties zijn: ofwel isoleert u alle gebouwdelen grondig – bijvoorbeeld in het kader van een grootschalige renovatie – ofwel stemt u de isolatie-inspanningen op elkaar af. Het is bijvoorbeeld beter om eerst enkele beglazing te vervangen door hoogrendementsbeglazing (Ug = 1,0 W/m²K) en de muren even nog niet te isoleren, in plaats van enkel voor een doorgedreven isolatie van de buitenmuren te kiezen. Op die manier zult u niet de hoogst mogelijke isolatiewaarde voor de muren bereiken. Maar de thermische prestaties van de muren zullen wel gelijk lopen met de isolatiewaarde van de ramen, waardoor het risico op condensatie vermeden wordt. Bovendien realiseert u op die manier ook een betere algemene thermische prestatie van de totale woning. En dat zal u ook op een positieve manier voelen in uw portemonnee.

Tim Vanhove

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels