Jobs gaan steeds sneller verloren in de Vlaamse bouw

Nieuws

In april 2014 telden de Vlaamse bouwbedrijven nog 95.580 arbeiders. Dat zijn er 4.212 minder dan in april van 2013 en 6009 minder dan in april 2012.

In april 2014 telden de Vlaamse bouwbedrijven nog 95.580 arbeiders. Dat zijn er 4.212 minder dan in april van 2013 en 6009 minder dan in april 2012. De Vlaamse Confederatie Bouw wijst deze alsmaar snellere achteruitgang aan twee factoren: de verslechterende bouwconjunctuur in Vlaanderen en de toenemende concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten.

Het aantal bouwarbeiders in Vlaanderen daalt dag na dag. In januari 2014 telden de Vlaamse bouwbedrijven 326 minder bouwarbeiders dan een maand voordien. In tegenstelling tot de recente inkrimping van het personeelsbestand bij Bosch in Tienen haalt dit fors verlies aan jobs amper de media omdat het zich vooral voordoet bij honderden zeer kleine bedrijven. Het zijn vooral deze kleine bedrijven die het moeilijk hebben om zich te handhaven binnen de huidige bouwconjunctuur en tegenover de buitenlandse concurrentie van onderaannemers.

Investeren

Daarom blijft de VCB pleiten bij de Vlaamse en federale onderhandelaars om het bouwbeleid fors te gaan herbekijken. Prioritair daarbij is de verhoging van de publieke investeringen. De federale en Vlaamse overheid moeten zelf meer investeren, maar door hun beleid ook gemeentebesturen aanzetten om geld te investeren. Om de particuliere investeringen in woningbouw opnieuw te verhogen wil de VCB voor aangepaste kredietvoorwaarden en voor minder eigen inbreng en voor een absoluut behoud van de woonbonus voor nieuwbouw-en renovatiewerken.

Richtlijnen vanuit de overheden

Daarnaast moeten de overheden zich ook blijven inzetten tegen sociale dumping: de Europese overheid door misbruiken op de detacheringsregels te helpen bestrijden, de federale overheid door een verlaging van de Belgische loonlasten en door een gerichte controle op malafide bedrijven die hun sociale en fiscale verplichtingen manifest ontwijken. Daarnaast ook de Vlaamse overheid als belangrijke opdrachtgever van bouwwerken en bijvoorbeeld er op toe te zien dat bij de uitvoering van deze opdrachten aannemers en onderaannemers met de juiste erkenning als aannemer hieraan meewerken. (LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels