Joke Schauvliege wil geen brandende kachels bij smogalarm

Kachels en inserts, Nieuws

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege wil de mensen stimuleren om hun kachel niet aan te steken op dagen met smogalarm.

Vlaanderen heeft een Luchtkwaliteitsplan gemaakt om de fijnstofproblematiek aan te pakken. Dat moet om aan de Europese richtlijn betreffende luchtkwaliteit te voldoen. De uitdaging voor Vlaanderen is specifiek en enorm want Vlaanderen heeft weinig ruimte, is dichtbevolkt, sterk geïndustrialiseerd en is de logistieke draaischijf in Europa.

Niet stoken bij smogalarm

Eén van de vele fijnstofmaatregelen betreft het gebruik van de houtkachel. “In het kader van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Vlaamse overheid een ontwerp politiereglement opgesteld ter handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij onder meer windstil weer en mist en worden de steden en gemeenten gestimuleerd dit ontwerp op te nemen.”

Concreet komt het hier op neer dat houtkachels en open haarden geen geurhinder of hinder van roet en rook mogen veroorzaken en dat het stoken bij smogalarm wordt verboden, behalve daar waar de houtkachel de enige verwarming in huis is.

Het officieel smogalarm wordt afgekondigd als de fijnstofpieken het hoogst zijn en het gevaar voor de volksgezondheid het grootst. “We verbieden dus – behalve bij smogalarm – hoegenaamd niét dat er met houtkachels gestookt wordt, zeker niet voor mensen bij wie het om de enige verwarming gaat”, aldus de woordvoerder van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Luchtkwaliteit

Vorige week nog heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) zijn rapport Lucht voorgesteld. De afgelopen 20 jaar is de luchtkwaliteit in Vlaanderen er aanzienlijk op vooruitgegaan. Maar er is nog werk aan de winkel, vooral voor fijn stof. Houtverbranding blijkt een serieus aandeel te hebben in dat fijn stof.

Een tijdelijk beperking van de uitstoot door houtverbranding – zoals op verschillende plaatsen in de VS – kan effectief zijn om de grootte van smogpieken in de winter te beperken, zo stelt de studie. Op smogdagen zou men een “no burn” advies of verplichting kunnen toevoegen aan de 90 km/u maatregel. Hiermee zou men op die dagen de blootstelling aan de meest toxische fracties van PM10 nog meer kunnen doen dalen dan nu het geval is.

Bovendien kan het ook een efficiënte en effectieve manier zijn om de bevolking te sensibiliseren over de schadelijke effecten van houtverbranding. De gemiddelde bijdrage aan PM10 door houtverbranding zou even groot zijn als de primaire bijdrage van uitlaatemissies door wegverkeer.

Sensibilisering en handhaving

Naast sensibilisering is er soms handhaving nodig, volgens het kabinet. Het voorstel stimuleert gemeenten een politie-wijkagent of milieu-ambtenaar op pad sturen om een vaststelling te laten doen in gevallen van officieel smogalarm. Wat het meten van fijn stof betreft wordt dat gedaan door de vaste meetstations van VMM en mobiele meetapparatuur.

“Wij willen dus geenszins een “snuffelbrigade” op de mensen hun dak sturen. Neen, wat we wel vragen is om in perioden van fijnstofpieken (smogalarm), niet de houtkachel te gebruiken en bewust te stoken”, aldus de woordvoerder van minister Schauvliege. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels