Kamer keurt elektronische registratie in bouwsector goed

Kamer keurt elektronische registratie in bouwsector goed

Nieuws

De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat een elektronische registratie invoert op bouwwerven. Dit moet een duidelijk beeld geven over wie er op een bepaald moment aan het werk is op welke bouwplaats, of ze werken als werknemers of zelfstandige en voor wie ze de werken uitvoeren. De verschillende gegevens zullen opgeslagen worden in een centrale databank. Dat meldt Bouwunie.

De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat een elektronische registratie invoert op bouwwerven. Dit moet een duidelijk beeld geven over wie er op een bepaald moment aan het werk is op welke bouwplaats, of ze werken als werknemers of zelfstandige en voor wie ze de werken uitvoeren. De verschillende gegevens zullen opgeslagen worden in een centrale databank. Dat meldt Bouwunie.

De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat elektronische registratie op bouwwerven toelaat. Concreet betekent dit dat er een elektronisch systeem zal ontwikkeld worden om aanwezigheden op een bouwwerf te registreren. Er komt een registratiesysteem voor aanwezige personen op een tijdelijke of mobiele bouwwerf waar werken worden uitgevoerd door tenminste twee verschillende aannemers. Het systeem zal verplicht worden op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte duizend vierkante meter bedraagt of meer. Later kan dit eventueel nog uitgebreid worden naar andere, kleinere, bouwplaatsen.

De bedoeling is om duidelijkheid te brengen van wie er op een bepaald moment aan het werk is op een bepaalde bouwwerf. Op die manier kan er fraude op een werf aangepakt worden. Bouwunie is voorstander van dit wetsontwerp, maar betreurt dat de wetgever geen rekening hield bij het goedkeuren van dit wetsvoorstel met de door haar geformuleerde opmerkingen en bezwaren. Bouwunie is namelijk niet zeker of dit elektronisch aanwezigheidssysteem de juiste manier is om fraude aan te pakken.

Daarom wil Bouwunie graag nauw betrokken worden bij de praktische invoering van het elektronisch registratiesysteem op bouwwerven zodat alle voorwaarden vervuld worden en het kan gebruikt worden als een doeltreffend middel om fraude tegen te gaan. Het kan immers, volgens Bouwunie, niet de bedoeling zijn de Vlaamse bonafide bouwkmo’s, die nog met eigen personeel werken, het ondernemen extra bemoeilijkt door de nieuwe maatregelen zonder dat deze de fraude uit de wereld helpen. (LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels