Kelder, geventileerde kruipkelder, gewone vloerplaat of bodemplaat?

Kelder, geventileerde kruipkelder, gewone vloerplaat of bodemplaat?

Kelders en funderingen, Nieuws

Kelder, geventileerde kruipkelder, gewone vloerplaat of bodemplaat? De basis van een gebouw kan verschillende vormen aannemen... De keuze hangt af van uw behoeften, het bouwterrein en uw budget.

Voor het laagste niveau van uw woning beschikt u over verschillende oplossingen. Alles hangt af van wat u ermee wil doen en de mogelijkheden ter plaatse. Ofwel kiest u voor een heus souterrain in de vorm van kelders of geventileerde kruipkelders, ofwel voor een vloer- of bodemplaat op het gelijkvloers. Aan beide oplossingen zijn voor- en nadelen verbonden die u best vooraf even overloopt.

Vloerplaat

Dit is de meest elementaire oplossing. De vloerplaat (12 tot 15 cm dik) in gewapend beton wordt gegoten op een vlakke en genivelleerde onderlaag. Er zijn geen echte graafwerken nodig, tenzij ophogingswerken voor de funderingsplaat en de afgraving van losse grond (20 tot 30 cm). De vloerplaat heeft geen dragende functie in de structuur van het gebouw. Het is immers de strookfundering die een structurele rol speelt en de draagmuren ondersteunt. Op de vloerplaat kunnen enkel lichte wanden rusten.

Om de vloerplaat stabiel te maken en te beschermen tegen opstijgend vocht door capillariteit, wordt ze op een zandbed (dat het terrein perfect nivelleert) gegoten en afgedekt met een waterdicht membraan in polyethyleen (visqueen). Kiest u voor een isolatielaag onder de vloerplaat (zie verder), dan wordt die tussen het zand en de visqueen aangebracht.

Op de werf wordt de vloerplaat meestal na het aanbrengen van de strookfundering gegoten. Zodra de vloerplaat droog is, beschikken de werfarbeiders voor de rest van de werken over een schone en harde onderlaag.

-Voor- en nadelen

Deze methode is uiteraard de goedkoopste omdat ze weinig materialen en – vooral – bijna geen ophogingswerken vereist. De bewoners verliezen echter wel het genot van een praktische, ondergrondse opbergruimte.

Bodemplaat

Soms is de kwaliteit van de bodem ondermaats en moet er extra aandacht besteed worden aan de funderingen van het huis. In dat geval is het interessant om te opteren voor een bodemplaat: een dragende plaat in gewapend beton (zowat 20 tot 25 cm dik) die over het hele grondoppervlak van het gebouw wordt gegoten. Op deze manier wordt de belasting beter verdeeld. Om hun grote gewicht te kunnen dragen, wordt een dergelijke bodemplaat onder de draagmuren extra versterkt.

-Voor- en nadelen

Sommige aannemers werken sowieso liever met een bodemplaat dan met een gewone vloerplaat en strookfunderingen. Hoewel een bodemplaat duidelijk duurder is, is het gieten ervan gemakkelijker dan het bouwen van strookfunderingen. Bovendien blijft de aannemer gespaard van onaangename verrassingen op de werf, ongeacht de samenstelling van de bodem.

Geventileerde kruipkelder

In tegenstelling tot de kelder is de geventileerde kruipkelder geen vertrek waarin u kunt rondlopen. Het gaat om een ruimte onder de vloerplaat van het gelijkvloers die meestal wordt gebruikt als technische ruimte waar ook de afvoerbuizen lopen. De vrije hoogte in de meeste kruipkelders bedraagt minimaal 70 tot 80 cm, waardoor een arbeider voldoende bewegingsruimte heeft om eventuele herstellingen uit te voeren. Die hoogte kan ook onregelmatig zijn (bijvoorbeeld bij de aanleg van een gelijkvloers op een hellend terrein). Nóg een verschil met een kelder: de ‘vloer’ van een geventileerde kruipkelder bestaat niet noodzakelijk uit een plaat maar kan ook gevormd zijn uit een dun laagje beton van enkele centimeters dik.

-Voor- en nadelen

Een geventileerde kruipkelder is goedkoper dan een kelder. Hij verzekert de toegang tot de technische installaties en maakt daardoor mogelijke latere ingrepen (nieuwe elektrische leidingen, wijzigingen in de afwatering, vervanging van verwarmingsbuizen…) gemakkelijker. Enige kanttekening: in vergelijking met een klassieke vloerplaat zorgt een geventileerde kruipkelder voor grote thermische verliezen. Een vloerplaat heeft rechtstreeks contact met de bodem die een constante temperatuur van ongeveer 10 graden heeft. De kruipkelder wordt per definitie geventileerd, wat de circulatie van frisse lucht en dus temperatuurschommelingen impliceert.

De kelder

We spreken van een kelder wanneer er een heus souterrain werd aangelegd (minimale hoogte van het plafond: tussen 2,10 en 2,20 m). De muren van de kelder staan ofwel rechtstreeks in de bodem, ofwel op een vloerplaat (zie hierboven) die na graafwerken werd gegoten op een vlakke ondergrond op de bodem van de put.

De keldermuren moeten bestand zijn tegen de externe druk van de aarde en moeten vooral insijpelend vocht in de kelder voorkomen. Om de muren waterdicht te maken, moeten de blokken langs de buitenkant met een waterafstotende bepleistering worden gecementeerd en daarna met een bitumineus product worden ingestreken. Vervolgens wordt tegen de muren een noppenmembraan met gewafeld oppervlak aangebracht dat het afvloeiend water naar de afvoer onderaan de bodemplaat leidt.

-Voor- en nadelen

Een kelder is weliswaar duurder maar biedt opbergruimte en kan technische installaties (zoals de verwarmingsketel) herbergen. Een kelder doet de waarde van uw woning bij verkoop stijgen. Trouwens, indien uw huis tegen een helling ligt, kan deze ondergrondse verdieping ook gebruikt worden als inkomhal en garage op het straatniveau. De eigenlijke woonruimten liggen dan een verdieping hoger. U kunt er zelfs een speelruimte, een bureel of andere vertrekken onderbrengen indien er voldoende ventilatie is en er genoeg natuurlijk licht binnenvalt.

Fanny Bouvry

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels