Kelders of geventileerde kruipruimtes?

Kelders of geventileerde kruipruimtes?

Kelders en funderingen

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel beschikt het huis over kelders ofwel over geventileerde kruipruimtes....

Vloerplaat

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel beschikt het huis over kelders of geventileerde kruipruimtes. In dat geval kan u bovengrondse rioolbuizen onder het huis leggen en ze ook gemakkelijk controleren. Ofwel wordt de vloerplaat op de grond zelf gelegd, op het niveau van het gelijkvloers. Als er kelders zijn en in het geval van een vloerplaat ter hoogte van het gelijkvloers, wordt de vloerplaat gegoten op een genivelleerd en vlak stuk grond. Geventileerde kruipruimtes vereisen geen vloerplaat, eventueel enkel een dun laagje beton, dat voorkomt dat u te smerig wordt wanneer u zich later in de kruipruimtes begeeft. De vloerplaat wordt gelegd op een zandbedding van 5 cm, die het mogelijk maakt het terrein perfect te nivelleren, en een waterdicht membraan in polyethyleen (visqueen). Idealiter wordt de vloerplaat tegelijk met de funderingsplaten in beton gegoten. Op die manier vormen de funderingen een homogeen geheel en kan het huis op een degelijke ondergrond verder gebouwd worden.

De muren die met de aarde in verbinding staan

Als het huis beschikt over kelders of kruipruimten moeten de muren die omgeven zijn door aarde even hoog zijn als het ondergrondse gedeelte van het huis. Die muren kunnen worden opgetrokken uit betonblokken (van 29 tot 39 cm), uit zogenaamde Stepocblokken (holle blokken die fungeren als verloren bekisting en die nadien worden volgestort met beton) of uit een dunne laag beton, die tussen twee bekistingen wordt gegoten. In dit laatste geval kan sneller en met dunnere lagen worden gewerkt, al loopt de kostprijs wel hoger op. Er zijn tegenwoordig ook prefabkelders in beton op de markt. Die kunnen in een paar uur worden geplaatst. Behalve bij prefabkelders (waarin alles voorzien is) moeten muren die met de aarde in verbinding staan langs de buitenkant behandeld worden om vocht in de kelder te vermijden. Zo wordt er meestal een laag vochtwerend cement aangebracht met daarbovenop twee lagen teer (type Platon), die het water afvoeren naar de draineerbuis onderaan. Is de ondergrond bijzonder vochtig, dan moet eventueel met een waterdichte bekisting worden gewerkt. Let op : u moet erover waken dat de funderingen, de vloerplaat en de ondergrondse muren perfect op elkaar aansluiten en degelijk werden afgedicht, anders krijgt u later misschien vochtproblemen.

Als u de kelder als woonruimte gebruikt, moet u tevens externe isolatie voorzien in bijvoorbeeld cellenglas of polyurethaan.

Tekst Fanny Bouvry

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels