Ken uw rechten en plichten als huurder

Immo, Nieuws

Er komt heel wat kijken bij een huurovereenkomst, zeker als u nog nooit eerder een appartement of huis gehuurd heeft. Wat is precies 'een woning in goede staat'? En wie draait op voor de kosten als er iets kapot is? Wij zetten het allemaal mooi op een rijtje.

Als huurder heeft u bepaalde rechten, maar evengoed ook plichten. De bepalingen die we hier meegeven zijn van het ‘gemene’ huurrecht, wat betekent dat het huurcontract hier nog kan van afwijken. Lees dus zeker het contract nauwkeurig na.

Rechten

– Recht op een woning in goede staat

De verhuurder moet de woning bij het begin van de huur ‘in goede staat van onderhoud’ leveren. De verhuurder moet er dus voor zorgen dat de nodige herstellingen en onderhoudswerken zijn gebeurd wanneer de huurder er gaat wonen.

De verhuurder kan hieraan echter ontsnappen door in het contract op te nemen dat ‘de huurder het goed ontvangt in de staat waarin het zich bevindt’. Met deze bepaling kan de verhuurder uiteraard niet aan al zijn verplichtingen ontkomen. Zo moet de woning altijd voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

– Recht op een plaatsbeschrijving

Om oeverloze discussie te vermijden omtrent welke beschadigingen reeds bestonden voor u in het huis ging wonen, kan u best een plaatsbeschrijving (laten) opmaken. Hierin worden alle reeds bestaande beschadigingen opgenomen. Op het einde van de huur kan u dan de begintoestand van de huurwoning (vastgelegd in de plaatsbeschrijving) vergelijken met de eindtoestand van de woning.

– Recht op onderhoud en herstelling van de woning

Ook tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de woning goed onderhouden en herstellingen uitvoeren. Als huurder moet u uiteraard eerst aan de verhuurder melden dat er bepaalde herstellingen nodig zijn. Doet u dat niet dan riskeert u een schadevergoeding te moeten betalen aan de verhuurder.

De verhuurder moet enkel de ‘nodige herstellingen’ doen zoals herstellingen aan de muren, deuren, trappen, dakgoten, vloeren, enz. Er zijn echter ook herstellingen die niet door de verhuurder moeten gebeuren waaronder herstellingen waarvan men mag aannemen dat ze veroorzaakt zijn door de huurder. Voorbeelden hiervan zijn een kapot slot, een gebroken tegel en verstopte leidingen. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor beschadigingen veroorzaakt door de huurder en loutere verfraaiingen op initiatief van de huurder. De kosten van deze werken zijn volledig ten laste van de huurder.

– Recht op privacy

De verhuurder mag alleen binnen als hij daar een ‘goede reden’ voor heeft. Zo kan hij bijvoorbeeld op het einde van de huur langskomen met nieuwe huurders. De verhuurder mag ook binnenkomen om na te gaan of er geen dringende herstellingen nodig zijn en om dringende herstellingswerken te doen.

Als de dringende herstellingen echter langer dan veertig dagen duren, heeft u als huurder recht op een vermindering van de huurprijs. Wordt de woning onbewoonbaar door de dringende werken dan kan u het huurcontract laten ontbinden.

– Recht op een onveranderde woning

De verhuurder mag niet zomaar de vorm of de gedaante van de woning veranderen. Grote werken die het uitzicht van de woning veranderen zijn verboden tijdens de huurtijd.

– Recht op bescherming tegen ‘de rechtsstoornissen van een derde’

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de rechten van de huurder niet door anderen worden verstoord. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verhuurder de huurder moet beschermen tegen een derde die beweert dat hij bepaalde rechten op het gehuurde goed heeft. Het betekent niet dat de verhuurder een luidruchtig medehuurder die tot ‘s avonds laat muziek maakt, moet doen ophouden.

– Recht op verhelping van ‘verborgen gebreken’ van de woning.

De verhuurder moet ervoor zorgen dat er geen (verborgen) gebreken zijn die het gebruik van het verhuurde goed verhinderen. Bijvoorbeeld als u vaststelt dat de zekering afspringt wanneer u uw wasmachine aanzet. Toen u de woning bent gaan bekijken om ze te huren, is dit gebrek immers voor u verborgen gebleven. U stelt het pas vast zodra u erin woont.

Wat als de woning niet in goede staat is?

Als de verhuurder de woning niet in goede staat levert, kan u uiteraard enkele stappen ondernemen. De meest vanzelfsprekende stappen zijn het stopzetten van de huurovereenkomst of geen huur betalen tot het probleem is opgelost. U kan naar de rechtbank stappen en vragen dat de nodige werken worden uitgevoerd. Indien u zeker in de woning wilt blijven, kan u ook een huurprijsvermindering vragen.

Plichten

– Als huurder moet u vanzelfpsrekend betalen voor de woning. De huurprijs wordt vastgelegd in het huurcontract.

– De huurder is aansprakelijk voor brand tenzij hij kan bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Zo is de huurder niet aansprakelijk als de brand is ontstaan door overmacht, fout van een derde of een slechte toestand van de woning.

U kan als huurder uw aansprakelijkheid voor brand in het contract uitsluiten of beperken. Lees uw contract goed na en sluit als huurder een verzekering af.

– De huurder moet in de woning voldoende meubelen en huisraad plaatsen zodat de verhuurder iets heeft om beslag op te leggen wanneer de huurder de huurprijs niet betaalt. Als de huurder niet voldoende meubelen en huisraad in de woning plaatst, kan hij uit de woning gezet.

– De huurder moet de woning normaal gebruiken. Concreet betekent dit dat u de de woning moet verwarmen, schoonmaken, verluchten en de nodige herstellingen doen.

– De huurder moet de woning op het einde teruggeven in goede staat. De staat van die woning wordt mede bepaald door de plaatsbeschrijving die is opgemaakt.

Met deze rechten en plichten in uw achterhoofd, kan het niet meer mislopen. Hou er ook rekening mee dat een goede verstandhouding met de verhuurder al heel wat conflicten kan voorkomen. (RDM)

Bron: www.huurder.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels