Kent u deze extra verzekering voor een hypothecaire lening tegen inkomensverlies al?

Kent u deze extra verzekering voor een hypothecaire lening tegen inkomensverlies al?

Nieuws

Bij de meeste verzekeraars kunt u zich ook beschermen tegen inkomensverlies. Bovendien biedt de overheid een gratis verzekering aan tegen betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen.

Bij de meeste verzekeraars kunt u zich ook beschermen tegen inkomensverlies. Bovendien biedt de overheid een gratis verzekering aan tegen betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen.

In Vlaanderen is er de ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’, die gedurende maximaal tien jaar kan afgesloten worden door werkenden die een hypothecaire lening aangingen om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Wanneer u tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op een tegemoetkoming in de aflossing van het krediet. Meer info hierover vindt u op www.vlaanderen.be, rubriek ‘Bouwen, wonen en energie’.

In Wallonië bestaat er de ‘Assurance Gratuite Contre la Perte de Revenus’. Werkenden kunnen een aanvraag voor deze verzekering indienen binnen de zes maanden na het verlijden van de kredietakte. Deze polis dekt de terugbetaling van de hypotheeklening ten bedrage van maximaal 6.200 euro per jaar, voor een duur van hoogstens drie jaar ingevolge een inkomensverlies gedurende de eerste acht jaar van het krediet. Meer info hierover vindt u op www.wallonie.be, rubriek ‘Formulaires en ligne’.
Een gelijkaardige verzekering bestaat momenteel (nog) niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (RVE)

Lees meer over woonkredieten in ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’ n°374

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels