Kunt u nog ‘groen’ lenen?

Kunt u nog ‘groen’ lenen?

Recht en financiën

Eind vorig jaar liep de interestbonificatie voor groene kredieten af. Ook de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen werd sterk teruggeschroefd. Is duurzaam (ver)bouwen momenteel nog wel interessant?

De energiebesparende maatregelen lieten de Belg in het verleden verre van koud. Dat bewijzen alvast de cijfers die Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, verzamelde over groene kredieten. Van 2009 tot eind 2011 werden maar liefst bijna 216.000 van zulke kredieten in ons land verstrekt – twee derde via hypothecaire leningen en een derde in de vorm van consumentenkredieten (leningen op afbetaling). Samen waren ze goed voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljard euro.

Het succes van groene kredieten was onder meer het gevolg van de gunstige interestbonificatie die de overheid in het leven had geroepen. Dat was een rentekorting van 1,5% die door de federale regering gefinancierd werd en kaderde in een ambitieus economisch herstelplan. Die korting werd direct afgetrokken van het tarief dat de bank aanrekende, en de overheid betaalde het verschil dan rechtstreeks aan de financiële instelling. Sinds begin dit jaar bestaat die interestbonificatie echter niet meer. Bovendien werd de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen sterk teruggeschroefd. Daardoor zijn groene kredieten minder populair geworden. En de onzekerheid inzake de toekomstige fiscaliteit op woningkredieten werkt die negatieve evolutie nog verder in de hand.

Nog de moeite waard?

Nogal wat kandidaat-bouwers en -verbouwers stellen zich dan ook de vraag: zijn energiebesparende investeringen nog wel interessant? Het antwoord is nochtans eenvoudig: ja. Sommige financiële instellingen bieden immers voordeligere tarieven wanneer u een krediet aanvraagt voor groene doeleinden. Weliswaar niet álle banken: bij Landbouwkrediet en Centea bijvoorbeeld zijn er geen tariefverschillen meer met de ‘gewone’ woonkredieten en leningen op afbetaling voor onroerende bestemming. Al kan dat snel opnieuw veranderen wanneer de bevoegdheden hieromtrent definitief overgeheveld zijn naar de regionale overheden.

Maar er zijn dus heel wat financiële instellingen die nog wél voordelige groene kredieten aanbieden. ING, Belfius, KBC en AXA doen dat alvast via een specifiek consumentenkrediet voor renovaties. Bij zo’n lening op afbetaling gelden specifieke voorwaarden. Het geleende geld mag bijvoorbeeld alleen aangewend worden voor de installatie van zonnepanelen, de vervanging van een oude stookketel of de plaatsing van dubbele beglazing of isolatie. “Bij ons is zo’n groen krediet 1,45% goedkoper dan een traditionele verbouwingslening”, zegt Nick Orbaen van AXA. “Heel concreet: u betaalt een rentevoet van 4,95% in plaats van 6,40%. Bovendien is het instapbedrag kleiner: 1.250 euro in plaats van 3.700 euro.”

Bij BNP Paribas Fortis is het verschil nog groter: 4,95% tegenover 7%. “Maar naast dit groene consumentenkrediet voor renovaties bieden we nu ook zogenaamde ‘Eco-voordelen’ aan voor nieuw aangevraagde woonkredieten”, zegt persverantwoordelijke Kim Cauberghs. ‘Wanneer uw woning een E-waarde van 60 of lager of een K-peil van 35 of lager behaalt, dan komt u hiervoor in aanmerking. In dat geval hebt u drie jaar de tijd om het geleende bedrag op te nemen, zonder dat u een zogeheten reserveringsprovisie dient te betalen op het nog niet opgenomen kapitaal. Daardoor bespaart u al snel enkele honderden euro.”

Overheid moet blijven stimuleren

“Groen investeren blijft sowieso een must”, zegt Kim Cauberghs. “De vele subsidies zijn dan misschien wel weggevallen, maar de energiefacturen blijven stijgen. Bovendien zijn sommige investeringen – zoals zonnepanelen – veel goedkoper dan vroeger, waardoor het verminderen of het wegvallen van de financiële steun nu minder zwaar doorweegt. We hopen wel dat de overheid haar verantwoordelijk opneemt en groene investeringen blijft stimuleren. Vandaag ligt de focus voornamelijk op verbouwers, terwijl bouwers grotendeels in de kou blijven staan.”

Ook bij AXA is men ervan overtuigd dat energiebesparende inspanningen moeten aangemoedigd worden. “Zelfs nu de rentekorting van de overheid weggevallen is, blijven wij volop de kaart trekken van de groene investeringen”, stelt Nick Orbaen. “Bovendien moedigen we onze klanten die een traditionele renovatie willen financieren aan om minstens hetzelfde bedrag te ontlenen voor ecologische doeleinden. Met succes: maar liefst 45% van de particulieren combineert traditionele renovaties met ecologische verbouwingen. En dat is ook logisch: er zijn nog steeds tal van subsidies te bekomen voor wie bewust groen renoveert. Denk maar aan premies voor isolatie, hoogrendementsglas en verwarming.”

Tarieven vergelijken?

Wilt u zelf de tarieven van groene kredieten bij verschillende financiële instellingen bekijken en vergelijken? Surf dan snel naar Spaargids en klik op de homepage ‘Groene lening’ aan. Daar vindt u een handige module waar u zelf het gewenste bedrag en de looptijd moet ingeven.

Tekst Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels