Kwaliteitslabels voor verwarmingsketels op stookolie

Kwaliteitslabels voor verwarmingsketels op stookolie

Centrale verwarming

De oliesector heeft twee kwaliteitslabels gecreëerd om de verbruiker te helpen bij de keuze van een mazoutketel met garantie op kwaliteit, service en rendement.

Optimaz is het kwaliteitslabel van stookolieketels (en bijpassende brander) die aan zeer strenge eisen voldoen.

Elite is de condenserende versie van Optimaz, het rendement ervan ligt nog hoger. Bij de keuze moet men er rekening mee houden dat sommige toestellen niet met gewone stookolie mogen werken, maar alleen met duurdere, zwavelarme stookolie. Een condenserende stookolieketel presteert het best met een weersafhankelijke regeling (met een buitensonde) in combinatie met een kamerthermostaat.

Gesloten toestellen hebben geen schoorsteen nodig, een geveldoorvoer kan volstaan. Omdat er bij geveldoorvoer problemen kunnen optreden van geurhinder, verkleuring en condensatie op de gevel rond de doorvoer blijft een dakaansluiting aan te bevelen.

De nieuwste branders met kleurloze tot blauwachtige vlam stoten minder stof, NOx (stikstofoxyden), CxHy (koolwaterstoffen) en CO (koolmonoxyde) uit.

Daardoor heeft de ketel minder last van roetvorming zodat het verbrandingsrendement tijdens het stookseizoen meer gelijk blijft met een hoger jaarrendement als resultaat.

Opgelet: er is een reglementering i.v.m. overvulbeveiliging en lekbeveiliging van opslagtanks! Je vindt alle informatie hierover op de site van informazout: www.informazout.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels