“Lage rente is een vloek voor de spaarder en een zegen voor de lener”

Recht en financiën

De hypothecaire lening is een essentieel onderdeel van de aankoop van bouwgrond of een woning. Ik ga Bouwen ging ten rade bij de Immotheker over hoe het makkelijk of moeilijk het is voor kandidaat-bouwers om een lening te krijgen.

Is het momenteel een gunstig klimaat om een hypothecaire lening aan te gaan?

“Ja, want de lage rente is een zege voor iedereen die een lening wil aangaan. Het is tegelijk ook een vloek voor de spaarder. Spaargeld brengt vandaag niets meer op, pakweg 0,25% bij de grootbanken. De woonkredietrentes die hiervan worden afgeleid gingen het laatste jaar pijlsnel naar beneden. Zo kan je op 20 tot 25 jaar lenen vanaf 1,68% tot 2,9% naargelang de duur, de renteformule (variabel tot vast) en naargelang de bijkomende verplichtingen die je op je neemt (loondomiciliering, brand- schuldsaldoverzekering). Pakweg een jaar geleden stonden de rentes dik 1% duurder”, zegt John Romain van Immotheker.

“Dat de spaarrente nog verder kan dalen is zo goed als zeker, vermits overheden in Europa massaal bedrijfs- en staatsobligaties zullen aankopen om investeringen en zo de economie uit het slop te halen. De woonkredietrentes zullen deze beweging maar mondjesmaat meer volgen, gezien de rendabiliteit van de banken met een klein renteverschil als opbrengst en een uitgebreid distributienet in het gedrang is. Maar van een hypothecaire rentestijging is er volgend jaar ook geen sprake.”

Wat moeten kandidaat-bouwers (verbouwers) zelf kunnen inbrengen om een lening te krijgen?

“Het is in eerste instantie de eigen ‘portemonnee’ die de minimale duur van uw krediet bepaalt. Opvallend feit is dat een lening met een looptijd van 30 jaar voor veel mensen onbereikbaar geworden is. Slechts 9 procent leent vandaag nog op 30 jaar, tegenover 39 procent in 2011. Om een lening op dertig jaar te verkrijgen, moet je vandaag goede papieren hebben. Bijvoorbeeld: voldoende eigen middelen hebben, minstens twintig procent van het totale bedrag kunnen leggen en een goeie klant zijn bij de bank. Bovendien wordt deze looptijd door veel bankiers niet meer aantrekkelijk geprijsd”, aldus John Romain.

“Febelfin heeft de banken in 2011 aangemaand om zich strenger op te stellen bij het verstrekken van kredieten. Daarom zijn de banken er nu – mede door de laagste rentes ooit – allesbehalve happig op om kredietdossiers op 30 jaar toe te staan. Niettegenstaande er vandaag gezien de lage rentestanden er geen overwaardering meer is in de immobiliënmarkt volgens de nationale bank, is het zaak om de politiek waarbij heel wat jonge mensen uit de markt werden en worden gestoten te herbekijken. Het aantal eigenaars in België neemt immers af van 78% naar 74%.”

Loont het de moeite om de schuld over een langere periode
te verdelen?

Wat zijn de nadelen? “Hoe langer u leent, hoe groter het interestbedrag dat u aan de bank zult betaald hebben. Ook de rentevoet is hoger naarmate de looptijd stijgt. Daarenboven kost de schuldsaldoverzekering voor langere looptijden behoorlijk meer.”

Wat zijn de voordelen? “Een lening is historisch bekeken vandaag nog steeds goedkoop, en als u de afbetaling over een langere tijd spreidt, betaalt u per maand een kleiner bedrag af. Hoe langer de duur van uw lening is, hoe meer u zelf kunt sparen en/of hoe meer u in het begin uw eigen levenskwaliteit vergroot. En met de fiscale aftrek voor uw woning lijkt het aantrekkelijk om zo lang mogelijk van die aftrekpost te genieten.”

Op welke kosten moet ik rekenen bij het aankopen van een woning?

“Om een woning te kopen of een voordelig woonkrediet te kunnen onderschrijven, beschikt u als koper best over een aardig spaarpotje. In de regel moet u vandaag het bedrag van de BTW, van de notariskosten, van de schuldsaldoverzekering en de eventuele borgtochtpremie uit eigen middelen kunnen betalen.”

“De grootste fiscale kost zit bij vastgoed helemaal aan het begin. De aanschafkosten op een vastgoedinvestering zijn behoorlijk hoog. We spreken immers over registratierechten van 10% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en Wallonië. Enkel bij onroerende goederen met een laag kadastraal inkomen kan men onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief 5% in Vlaanderen en 6% in Wallonië.”

“Voor de aankoop van nieuwbouw ligt de instapkost in principe nog hoger, u betaalt 10% of 12,5% registratierechten op de grond en 21% btw op de constructie of 21% btw op alles (de grond en de constructiewaarde). Deze kost wordt nog verhoogd met de notariskosten, de kredietkosten (hypothecaire inschrijving of hypothecaire volmacht) en dossierkosten.”

Om een voorbeeld te geven. De aankoopprijs van de woning bedraagt € 220.000. Op hoeveel aanschaf- en leningskosten mag ik rekenen?

“Er zijn een achttal regimes waaronder u een woning kunt kopen. Naargelang het regime kunnen de aanschaf- en leningskosten oplopen van €18.247 tot €55.731. Anders gezegd, u zal naargelang het kostenregime waaronder u valt, aan de koopprijs van uw woning €37.484 meer of minder woning mogen uitgeven. Wil u niet voor verrassingen komen te staan dan is het best om vooraf voor uw situatie eerst alle mogelijkheden te onderzoeken en uw maximale projectkost af te bakenen.”

(RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels