Leuven kan vanaf september zelf woningen onbewoonbaar verklaren

Actualiteit, Nieuws

Vanaf 1 september 2017 kan Leuven de procedure tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen volledig zelfstandig voeren. Vanaf dan heeft de burgemeester hiervoor geen advies meer nodig van de gewestelijke ambtenaar.

Leuven kreeg de ontvoogding, omdat het voldoet aan de twee voorwaarden: de stad voert een proactief beleid om de woningkwaliteit te verbeteren en ze stelde ondertussen negen woningcontroleurs aan in de diensten wonen en woningtoezicht.

Door deze ontvoogding wordt de procedure voor het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van woningen veel duidelijker, zowel voor eigenaar als huurders en moet er in de toekomst nog maar één woningonderzoek door één instantie gebeuren.

Op de Leuvense inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen prijkten in 2016 508 woningen tegenover 457 in 2015. Om de woningkwaliteit te verbeteren, voert de Leuvense dienst wonen al sinds de jaren ’90 woningonderzoeken uit en worden conformiteitsattesten uitgereikt voor woningen die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode.

Liefst 30 procent van alle door Vlaamse gemeenten uitgereikte conformiteitsattesten in de periode 2014-2016 werden in Leuven uitgereikt. In 2016 was dat het geval met 1.547 woonentiteiten (1025 in 2015 en 2025 in 2014). Nergens in Vlaanderen verklaart de burgemeester meer woningen conform dan in Leuven.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels