Ligt het aan de eigenaars?

Nieuws

Zou er een verband bestaan tussen het bezit van een eigen woning en de werkloosheidscijfers in ons land?

Zou er een verband bestaan tussen het bezit van een eigen woning en de werkloosheidscijfers in ons land? Sinds tien jaar legt de Britse econoom Andrew Oswald een link tussen het aantal huiseigenaars en de werkloosheid op basis van enkele sprekende voorbeelden zoals Spanje (80 % eigenaars en meer dan 20 % werklozen) of Zwitserland (waar het aantal eigenaars rond 45 % schommelt en de werkloosheid 4 % bedraagt). Ook België zou niet aan dat fenomeen van oorzaak en gevolg ontsnappen. Maar waar ligt de verklaring voor die paradox?

Verschillende hypothesen doen de ronde. Een eerste heeft te maken met mobiliteit. Eigenaars hebben minder snel de neiging te verhuizen om dichter bij hun werk te gaan wonen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersdrukte en de bijbehorende files. In dat verband bestempelt de OESO België als de slechtste leerling van de klas, terwijl ze wijst op de negatieve financiële impact van files op de economie. Andere eigenaars zouden een job op te grote afstand van hun woonplaats gewoon weigeren. Een tweede hypothese is die van de Nimby-houding (Not in my backyard). Eigenaars zouden zich actiever dan huurders verzetten tegen de inplanting van bedrijven in hun onmiddellijke omgeving. Daardoor zouden er minder nieuwe bedrijven worden opgericht en zouden er dus minder mensen aan de slag kunnen in eigen streek.

Maar in hoeverre moeten we geloof hechten aan die vaststellingen? Als er inderdaad sprake zou zijn van een onderling verband tussen huiseigenaar zijn en werkloosheid, dan moeten we ons toch ernstige vragen stellen bij het huisvestingsbeleid in ons land. Via belastingvoordelen heeft België zijn inwoners immers altijd gestimuleerd om een eigen woning te kopen of te bouwen. Anderzijds is onze huurmarkt erg versnipperd en vooral in handen van particulieren die weinig initiatieven nemen om die huurpanden te moderniseren. Eigenaars van hun kant zouden dan weer meer ‘consumeren’ om hun comfort en de prestaties van hun woning te verbeteren. En dat consumptiegedrag geeft positieve impulsen aan de economie.

Eric Cloes, Hoofdredacteur

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels