‘Maak de energieaudit verplicht voor de toekenning van energie- en woonpremies’

‘Maak de energieaudit verplicht voor de toekenning van energie- en woonpremies’

Nieuws

Tijdens Batibouw geeft Eric Cloes, hoofdredacteur van 'Ik ga bouwen & verbouwen', elke dag zijn visie op de bouwsector.

Nee, we zijn het helemaal niet eens met de plannen van de Waalse regering om de toekenning van energie- en woonpremies niet langer meer te koppelen aan een verplichte energieaudit. De geformuleerde argumenten – de financiële en administratieve obstakels van een energieaudit voor de laagste inkomens ­- wegen niet op tegen de voordelen van zo’n audit, zowel voor die specifieke doelgroep in het bijzonder als voor de hele bevolking in het algemeen. Tot hiertoe onderscheidde Wallonië zich van Vlaanderen en Brussel door die premies pas na de uitvoering van een energieaudit uit te betalen, en dat was een uitstekend idee. Door de recente koerswijziging zet het gewest echter een stap achteruit.

We willen hier nogmaals benadrukken dat een energieaudit méér is dan een weergave van de energiesituatie in een bestaande woning. Er worden concrete oplossingen voor de gebreken aangedragen, de kostprijs ervan wordt berekend en u krijgt een beeld van de return on investment in functie van de energie die u zult kunnen besparen. Die pijnpunten worden trouwens opgelijst in volgorde van relevantie. Een dergelijke analyse kan niet door om het even wie worden gemaakt: enkel architecten of ingenieurs die een speciale opleiding tot energieauditor volgden, mogen die taak op zich nemen.

Waarom wil de Waalse regering af van de garantie dat overheidsgeld doordacht wordt geïnvesteerd? Ons vastgoedpark is zonder twijfel aan een grondige renovatie toe, en daarvoor zijn strategische en efficiënte plannen nodig. Het is niet door iedereen ongestoord zijn gang te laten gaan in functie van de inspiratie van het moment, dat we een globaal en goed resultaat kunnen bereiken. In een tijd waarin de overheidsuitgaven onder druk staan en particulieren elke euro twee keer omdraaien, lijkt het niet aangewezen om mensen zwaar te laten investeren in werken die er niet of nauwelijks toe doen. We willen de drie gewestregeringen dan ook vragen om wie voor premies in aanmerking wil komen, te verplichten tot het uitvoeren van een energieaudit. De toegekende financiële steun zou er dan ook voor moeten zorgen dat een energieaudit voor niemand nog een onoverkomelijk probleem vormt.

Eric Cloes

Hoofdredacteur

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels