MER-screening verplicht voor nagenoeg elk bouwproject: reactie Vlaamse architecten

Nieuws

De Vlaamse architectenorganisatie NAV meent dat in bepaalde kleinschalige projecten een vrijstelling van een milieu-effectenrapportage (MER) nog steeds mogelijk moet zijn.

De organisatie reageert hiermee op het besluit van de Vlaamse regering om nu ook ontwikkelaars van kleine projecten een nota met mogelijke milieu-effecten te laten opstellen. NAV betreurt dat er vooraf geen overleg met de sector van architecten is geweest.

Het besluit over de zogenaamde project-MER-screening bepaalt dat bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning alle mogelijke nadelige gevolgen van het bouwproject op het milieu moeten worden nagegaan. In de praktijk zullen ook zeer beperkte projecten, zoals een dubbelwoonst op het platteland of een klein parkeerterrein, als stadsontwikkelingsproject aanzien worden. Ook voor deze projecten zal er dus een MER-screening moeten gebeuren.

Dit geldt zelfs wanneer er tijdens de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de site al een MER-rapport is opgemaakt, en zelfs wanneer de aanvraag volledig conform is aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP. NAV stelt de noodzaak van de milieu-effectenrapportage niet in vraag, maar meent dat voor sommige kleinschalige projecten een vrijstelling nog steeds mogelijk moet zijn. “In veel gevallen is het evident dat er geen nadelige gevolgen kunnen ontstaan voor het milieu.”

Bovendien zegt NAV dat de kost voor het opmaken van een aanvraagdossier aanzienlijk toeneemt. “De architect zal zich noodgedwongen moeten laten bijstaan door een erkend deskundige bij iedere ontwikkeling.” NAV hoopt dat de omgevingsvergunning alsnog heil kan brengen. Deze vergunning, waarvan de regelgeving nog in opmaak is, houdt immers een integratie in van de bouw- en milieuvergunning. (Belga/KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels