Milieuorganisaties laken uitblijven van Belgisch actieplan hernieuwbare energie

Nieuws

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF willen dat België bij Europa zo snel mogelijk zijn actieplan rond hernieuwbare energie indient.

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF willen dat België bij Europa zo snel mogelijk zijn actieplan rond hernieuwbare energie indient.

In dat plan moet ons land aangeven hoe het de opgelegde doelstelling zal nakomen om tegen 2020 voor minstens 13% hernieuwbare energie te zorgen. “Negentien Europese landen dienden hun actieplan al in, van het Belgische actieplan is er echter nog steeds geen spoor”, laken de milieuorganisaties.

Dat het plan, dat eind juni al moest zijn ingediend, er nog altijd niet is, getuigt volgens BBL, WWF en Greenpeace van een gebrek aan toekomstvisie. “Hiermee legt de regering een hypotheek op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en bijgevolg ook op het klimaat en de economie”, stelt Sara Van Dyck van BBL.

Volgens de organisaties maakt België als huidig voorzitter van de EU ook een zeer slechte beurt. Samen met een paar Oost-Europese landen is België een van de weinige landen die hun huiswerk nog niet hebben gemaakt.

Gemiste kans

BBL, WWF en Greenpeace willen vooral dat de doelstelling van 13% volledig in ons land wordt gehaald. Ze maken zich hierover ongerust, omdat België als een van de weinige lidstaten de mogelijkheid openliet om hernieuwbare energie in het buitenland aan te kopen.

Dat zou volgens hen een gemiste kans betekenen, vooral omdat de doelstelling perfect haalbaar is, de Vlaamse regering in haar regeerakkoord volop inzet op hernieuwbare energie en er ondertussen al tal van studies zijn dat de sector van de hernieuwbare energie duizenden banen kan creëren.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels