Milieuvergunning voor windturbinepark langs E19 toegekend

Energiebronnen, Nieuws

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunningen toegekend voor de realisatie van elf windturbines langs de E19. Het windturbinepark zal ongeveer 15.000 gezinnen voorzien van energie.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunningen toegekend voor de realisatie van elf windturbines langs de E19. Het windturbinepark is alles samen goed voor de productie van 27,2 Megawatt, hetgeen overeenkomt met de energievoorziening van ongeveer 15.000 gezinnen. Van de elf turbines werden er zeven vergund aan Aspiravi en vier aan Electrabel-Suez. De inplanting kan meteen van start gaan, aangezien de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Antwerpen de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen eerder al heeft verleend.

De minister verwacht dat de mogelijke hinder op het vlak van geluid, slagschaduw en veiligheid tot een aanvaardbaar minimum kan worden beperkt. “Het hele project langs de E19 is een nieuwe bijdrage om tegen 2020 onze groenestroomdoelstelling van 13 procent hernieuwbare energie te halen. Het is bovendien weer een concrete stap van Vlaanderen in onze strijd tegen de klimaatverandering”, aldus Schauvliege. (Belga/RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels