Minder problemen met betalen van energiefactuur

Minder problemen met betalen van energiefactuur

Nieuws

Voor het eerst merkt de Vlaamse energieregulator Vreg dat er minder mensen zijn die probemen hebben met het betalen van hun energiefactuur.

Zo kregen veel minder gezinnen de voorbije maanden ingebrekestellingen van hun commerciële leverancier, stagneert de instroom van klanten bij de netbeheerders en daalt sinds enkele maanden het aantal afsluitingen wegens wanbetalingen.

Concreet stuurden de leveranciers in 2011 ingebrekestellingen naar zowat 9 procent van de gezinnen, terwijl dat in 2010 11,5 procent was. Er zijn ook minder mensen met betaalplannen.
inds begin 2012 rapporteren de distributienetbeheerders bovendien voor het eerst een daling van het aantal klanten dat door hen wordt beleverd omdat ze betalingsmoeilijkheden kennen. De voorbije jaren ging dat getal steeds in stijgende lijn.

Voor het eerst is ook duidelijk hoeveel gezinnen in Vlaanderen nu precies klant zijn bij de netbeheerder na wanbetaling: bijna 88.000. Een andere indicator is het aantal afsluitingen wegens wanbetalingen. Voor aardgas was er een daling in 2011 met een duizendtal, voor elektriciteit met zowat 700.

Allemaal indicatoren waardoor de Vlaamse energieregulator spreekt van een “trendbreuk” in de statistieken rond energiearmoede. De regulator veronderstelt dat de automatische toekenning van de sociale maximumprijs hier een rol speelt. Maar, veronderstelt Vreg-gedelegeerd bestuurder André Pictoel, ook de grotere energiebewustwording van klanten en het effect van groepsaankopen spelen een rol in die trend. (Belga/RDM/INM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels