Minister Freya Van den Bossche en VREG lanceren ‘groencheck’

Nieuws

Via nieuwe gratis service kunnen Vlaamse gezinnen, bedrijven en lokale besturen controleren of hun groene stroom echt groen is.

Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche en de VREG lanceren een nieuw instrument voor alle elektriciteitsklanten. Via Groencheck kunnen gezinnen, bedrijven en lokale besturen op een snelle en eenvoudige manier nagaan of hun elektriciteitscontract groen is. En hoé groen het is. De groencheck komt er naar aanleiding van een stijgende vraag over de werkelijke groengraad van hun contract.

Groene of grijze stroomNaast de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening is de keuze tussen groene en grijze stroom een belangrijke reden om voor een bepaalde energieleverancier te kiezen. Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biogas, biomassa en waterkracht. Het gaat niet enkel om Belgische groene stroom, maar ook om groene stroom uit andere Europese landen. Het wordt gebruikt om een onderscheid te maken met elektriciteit die nucleair of uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas,…) is opgewekt. Die stroom wordt grijze stroom genoemd.

Hoe betrouwbaar is uw leverancier? De VREG krijgt steeds meer vragen van klanten over hoe groen hun energiecontract is. “Mensen willen checken of de elektriciteit die ze geleverd krijgen grijs of groen is. En als het om groene stroom gaat, wil men graag weten om hoeveel procent het precies gaat,” aldus André Pictoel van VREG. “Dit kan nu via deze nieuwe module. Wie zijn EANcode (dat is de unieke code op de energiefactuur die begint met 5414) ingeeft op de Groencheck, controleert dit vanaf vandaag in een handomdraai.” Men kan ook tot 10 EANcodes ingeven per keer, wat voor bedrijven en lokale besturen dan weer heel interessant kan zijn.

“Als het percentage dat de Groencheck aangeeft, overeenkomt met het percentage dat is beloofd in het contract, dan is de leverancier wettelijk in orde”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Hij mag ook meer leveren als hij daarvoor geen extra kost aanrekent. Maar als uit de Groencheck blijkt dat de leverancier te weinig groene stroom levert, kan de klant hem voortaan tot de orde roepen en – als de fout niet wordt rechtgezet – klacht indienen bij de VREG.

Meer transparantieDe Groencheck is dus een nieuwe stap naar meer transparantie op de energiemarkt. De klant kan nagaan of zijn leverancier zijn groene belofte waarmaakt.” Leveranciers die systematisch fouten maken, zullen door de VREG een boete opgelegd krijgen.

Als er in het contract geen expliciete bepalingen zijn over het percentage groene stroom, is de leverancier vrij om al dan niet groene stroom te leveren. (KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels