Nieuw dak? Hier moet je op letten

Dakdekking

Is je woning toe aan een nieuw dak? Je wil je huis wat opfrissen of juist in zijn oude glorie herstellen? Of laat de isolatie te wensen over? Om welke reden je ook een nieuw dak wil en welke smaak je ook hebt, met de dakmaterialen die vandaag op de markt zijn, kan je haast al uw dromen realiseren.

Om je alvast op weg te helpen, zetten wij enkele belangrijke aandachtspunten op een rijtje. Hier kan je best rekening mee houden, vooraleer een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen:

Bij de keuze van het materiaal en de kleur van het dak moet je met de volgende aspecten rekening houden:

Ga eerst na of er een gemeentelijke bouwverordening dan wel een kavelverordening op jouw woning van toepassing is en lees wat erin staat. Veel verordeningen beperken de keuzemogelijkheden op het vlak van kleuren en materiaal.

Dat is niet om je te pesten, maar staat in functie van een harmonieus straatbeeld. Meer informatie vind je bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. Mocht je om welke reden dan ook van de bestaande voorschriften willen afwijken, praat er dan eerst over met de bevoegde ambtenaar. Mogelijk kan hij je verder op weg helpen. Ga in ieder geval nooit zomaar zonder toelating aan de slag. Je kan namelijk gedwongen worden om je nieuwe dak weer af te (laten) breken.

Daken hebben een sterke impact op de omgeving. Kijk rond en ga na op hoe de daken van de omliggende huizen met hun vorm en kleur het straatbeeld bepalen. Daken met dezelfde vorm en kleur bieden een homogene aanblik en stralen rust uit. Veelvormige en kleurrijke daken daarentegen wekken een bijzonder levendige, soms zelfs een chaotische indruk.

Probeer een algemeen beeld te krijgen van de huizen bij jou in de straat, buurt of dorp. Schat zelf van op een afstand in hoe je dak het straatbeeld beïnvloedt. Probeer niet op een geforceerde manier op te vallen, want dat levert zelden een bevredigend resultaat op.

Bekijk ook je huis zijn geheel. Naast de bouwstijl zullen ook de kleur van de buitenmuren en het houtwerk aan de buitenzijde de keuze van uw dak beïnvloeden. Een ongelukkige, onaangepaste combinatie kan je huis er minder mooi laten uitzien, ook al is het dak nu perfect waterdicht. Het is raadzaam om een aantal duidelijke foto’s van je huis of wat staaltjes van de bestaande materialen mee te nemen als je een keuze gaat maken.

Er is altijd wel een kenner die je kan helpen en adviseren. Aarzel je dan nog steeds, win dan advies in bij een architect. Zo kan je een hoop ellende voorkomen. De kosten van dit advies zijn vrij beperkt en je haalt ze er ook zo weer uit.

Indien je in een geheel of gedeeltelijk beschermd gebouw woont, neem dan eerst contact op met de Commissie of Directie Monumenten en Landschappen waar uw woning onder valt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of het Vlaams Gewest:

Is het nodig om een architect in te schakelen voor de vervanging van jouw dak? Als je de dakbedekking door hetzelfde materiaal vervangt en je je dak verder laat zoals het is, uiteraard niet. Mocht je daarentegen de hellingshoek, de kleur of bijvoorbeeld de vorm willen veranderen of indien je van plan bent om dakramen of dakkapellen te laten plaatsen, dan kan je wel beter bij een architect aankloppen.

Hij kan je plannen dan aan de geldende regels en voorschriften toetsen, de tekeningen op papier zetten en de benodigde vergunningen aanvragen. Bovendien kan hij je helpen bij het opvragen van offertes en het aanbesteden van de opdracht. Vervolgens kan hij toezicht houden op de werkzaamheden en bij de oplevering controleren of alles in orde is.

Als je zelf geen architect kent, vraag dan of kennissen of vrienden je iemand kunnen aanbevelen of kijk op de site van de Orde van Architecten .

Voor een veilig verloop van de dakwerken moet je op twee punten letten.

Eerst de veiligheid op de bouwwerf. Bij de werkzaamheden aan je dak staat veiligheid natuurlijk voorop. Voor de veiligheid op bouwwerven bestaat er een nationale regelgeving. Zo moet er verplicht een veiligheidscoördinator worden aangesteld als er twee of meerdere ondernemingen tegelijk bij jou aan de slag gaan.

Een coördinator is aan te raden voor alle soorten werkzaamheden en zeker voor die van het gevaarlijke type, zoals op daken. Als je met een architect in zee gaat, kan hij die taak op zich nemen. Is dat niet het geval, dan zal je iemand anders moeten zoeken.

Dan de veiligheid op de openbare weg. Dit is des te belangrijker als je huis direct aan de weg staat en de kans groot is dat de steigers, ladders, liften of containers een deel van deze weg of van de stoep in beslag zullen nemen.

Neem daarom voor de werken van start gaan contact op met je wijkagent en leg hem je plannen voor. Hij zal je vertellen aan welke voorschriften je je moet houden, hij zal je de nodige verkeersborden laten bezorgen en hij zal een politieverordening voor je opstellen die tot het eind van de werkzaamheden zichtbaar moet worden opgehangen.

Wees duidelijk over de duur van de werkzaamheden en waarschuw de wijkagent als het allemaal wat meer tijd in beslag dreigt te nemen.

Bij de vervanging van een dak komt er afbraak- of sloopmateriaal vrij dat moet worden afgevoerd. Vroeger kon je gewoon een container laten komen waar je alles in één keer in kon deponeren. Vandaag kan dat echter niet meer. Er zijn strenge voorschriften op het vlak van recyclage en milieu die bepalen welk soort afval wel en welk soort afval niet naar het afvalpark kan worden gebracht.

Met sommige materialen, zoals hout of metaal (zink, koper en lood) kan je terecht in recycleercentra. De verwijdering en afvoer van de schadelijkste materialen, zoals asbestcement (oude kunstleien, golfplaten…), is tegenwoordig om voor de hand liggende redenen op het vlak van hygiëne en gezondheid streng gereglementeerd.

Je kan beter verschillende containers bestellen (en er ook voldoende plaats voor maken) om het inerte materiaal (pannen, puin van de oude schoorsteen, enz.), de stukken hout, metaal en gevaarlijke materialen te sorteren. De kosten hiervan kunnen flink oplopen en maken de verwijdering van het oude dak nog duurder. Hou er daarom dus rekening mee als je de werken aan je dak begroot.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels