Nieuwe editie ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’ ligt in de rekken

Nieuws

De redactie van 'Ik ga Bouwen & Renoveren' vertelt in het gloednieuwe novembernummer over de nieuwe generatie inzethaarden, de pro's en contra's van rijwoningen en hoe we minder energie kunnen verbruiken.

De redactie van ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’ vertelt in het gloednieuwe novembernummer over de nieuwe generatie inzethaarden, de pro’s en contra’s van rijwoningen en hoe we minder energie kunnen verbruiken.

Lees hier het voorwoord van hoofdredacteur Eric Cloes:

EPB wekt (nog steeds) discussie

Twee jaar geleden heeft de Brusselse Minister van Energie beslist om vanaf 2015 in Brussel de nieuwe passiefstandaard toe te passen voor alle nieuwbouwprojecten. Het gewest was zo de NZEB-richtlijn (Nearly Zero Energy Buildings – bijna-energieneutrale gebouwen, nvdr) van de Europese Commissie voor, die vanaf 2021 van kracht moet worden. Tegelijkertijd heeft de Waalse Regering beloofd om zich in 2017 bij deze beweging aan te sluiten. Ondertussen hebben talrijke professionals uit de sector al heftig geprotesteerd tegen deze laatste verstrenging van de energiestandaard voor nieuwbouw. De genomen maatregelen doen de eindfactuur de pan uit swingen en zorgen ervoor dat nieuwbouw of de aankoop van een eigen nieuwbouwwoning voor een steeds groter aantal gezinnen onmogelijk wordt. Deze evolutie is des te verontrustender omdat ondertussen geen enkele structurele maatregel is genomen om de energieprestaties van bestaande woningen in Brussel en Wallonië te verbeteren. Ondertussen heeft Vlaanderen, als ijverige leerling, zijn eerste EPB-wetgeving opgesteld voor de renovatie van bestaande gebouwen, die vanaf 2015 van toepassing zal zijn. Het legt het energieniveau voor renovaties vast op E90 en kiest hiermee voor pragmatisch realisme. Het zal de meeste eigenaars die hun woning wensen te renoveren, in staat stellen om deze geleidelijk, zonder gigantische investeringen, tot een goed energieniveau te brengen.

De recentste uitval van de voorzitter van het ‘Front wallon des architectes’ is koren op de molen van de tegenstanders van de EPB. Hij publiceerde de evolutie van de cijfers van alle CO2-uitstoot ter wereld, en toont daarmee aan dat alle inspanningen in België onze CO2-uitstoot tussen 2002 en 2012 slechts zouden hebben verminderd met 8 miljoen ton, ofwel een vermindering van 0,0023% op de totale wereldproductie, terwijl die productie zelf over dezelfde periode 17,31% is toegenomen*. Uit die cijfers blijkt dat de maatregelen die tot vandaag werden genomen, niet tot het verwachte resultaat hebben geleid. Volgens ons lijkt het dan ook verstandiger om na te denken over de energieprestatieregelgeving voor bouwers in termen van een globale verbetering van ons patrimonium en een vermindering van onze energieafhankelijkheid, eerder dan in termen van de impact op het wereldklimaat. We pleiten dan ook voor een herziening van het beleid en politieke maatregelen die beter zijn afgestemd op de dagelijkse bezorgdheid van de burgers. Er kunnen snel structurele maatregelen worden genomen, zoals het toegankelijker maken van hypothecaire kredieten en het ondersteunen van een redelijk energieniveau voor alle woningen. Door meer mensen in staat te stellen om een huis te bouwen of te renoveren, zouden we voor een heropleving van de sector kunnen zorgen, en zo ook grote segmenten van onze economie een boost kunnen geven door, onrechtstreeks, onze bijdrage aan de klimaatopwarming te verkleinen.

Eric Cloes Hoofdredacteur

(*) Bron: www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels