Nieuwe energiepremie voor propaangas

Energie, Nieuws, Recht en financiën

Op de vooravond van Batibouw kondigt FeBuPro, de Federatie van Butaan en Propaan, een nieuwe energiepremie aan voor Vlaamse gezinnen die kiezen voor propaangas.

De premie van 150 euro wordt toegekend aan alle gezinnen uit het Vlaams Gewest die, in afwachting van aansluiting op het aardgasnetwerk, een propaangasinstallatie voor centrale of individuele verwarming laten plaatsen. Hiermee speelt FeBuPro in op het Vlaams Energiedecreet dat tegen het jaar 2020 een gevoelige uitbreiding van het aardgasnetwerk oplegt.

Vlaams Energiedecreet

Het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 legt een nagenoeg volledige dekking op van het aardgasnet tegen 2020. Tegen 2015 dient 95 procent van de woongebieden in het Vlaams Gewest, met uitzondering van de woongebieden met landelijk karakter, te zijn aangesloten op het aardgasnet. Tegen 2020 loopt dit op tot 99 procent.

In afwachting van een aansluiting op het aardgasnetwerk kunnen gezinnen uit het Vlaams Gewest nu al kiezen voor propaangas. FeBuPro kent hiervoor een eenmalige premie van 150 euro toe, voor de plaatsing van een nieuwe bulk propaangasinstallatie of voor de vervanging van een centrale of individuele verwarmingsinstallatie met een andere brandstof.

Jean-Luc Verstraeten, voorzitter van FeBuPro, licht toe: “De techniek van aardgas- en propaangasinstallaties is gelijkaardig. Wie vandaag voor propaangas kiest, kan op termijn zonder bijkomende installaties en zonder meerkost zijn conforme installatie aansluiten op het uitgebreide aardgasnet, wanneer dit in zijn straat beschikbaar wordt. Door de sterke gelijkenissen tussen beide energiebronnen en de vereiste installaties, is propaan een ideale oplossing in afwachting van een mogelijke aansluiting op het aardgasnet.”

Propaan, een milieubewuste keuze
Propaangas, wordt gewonnen uit gasbronnen en als bijproduct van ruwe olie. Deze moderne brandstof heeft dus al van oorsprong grote gelijkenissen met aardgas. Net als aardgas heeft propaangas een milieuvriendelijkere verbranding dan andere fossiele brandstoffen, met een lage CO2-uitstoot en een minimale uitstoot van fijn stof en NOx.

FeBuPro zal zijn premie uitkeren vanaf 15 maart 2012 tot en met 31 augustus 2013. De premie kan enkel worden aangevraagd bij de propaangasleveranciers die lid zijn van FeBuPro. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels