Nieuwe gevelbekleding: bouwvergunning of niet?

Gevelbekledingen, Ruwbouw

U wilt een nieuwe gevelafwerking met isolatie aanbrengen op uw bestaande gevel. In dat geval creëert u al snel een extra dikte van 10 cm en daarmee overschrijdt u doorgaans de 'bouwgrens'. Betekent dit dat u dan een bouwvergunning moet aanvragen? Niet altijd!

Vlaanderen

Bij navraag bij de Dienst Stedenbouw hoorden wij dat er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt moet worden tussen de voorgevel enerzijds en de zij- en achtergevel anderzijds.

Voor het isoleren en opnieuw afwerken (bepleisteren, hout, leien enz.) van een voorgevel is er altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

De medewerking van een architect is niet verplicht, een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat. Als u door het isoleren voorbij de rooilijn komt, zal het al dan niet vergunnen vooral afhankelijk zijn van het advies van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (breedte trottoir, soort verkeer,… spelen hierbij een rol).

Voor het isoleren en afwerken van zij- en achtergevels is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit is een toepassing van art. 2.1, 2° en art. 3.1, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (handelingen zonder stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor zover ze geen afwijkingen impliceren op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning, heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor een bepleistering of een wijziging in de materialen van gevels die vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar zijn, op voorwaarde dat de betrokken gevel niet ligt in de beschermingszone van een geklasseerd pand of een pand waarvoor de klasseringsprocedure loopt (artikel 21 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 12 november 2008).

Dergelijke werken worden gemeenzaam bestempeld als ‘handelingen en werken van geringe omvang’. Aangezien de voorgevel meestal te zien is vanuit de openbare ruimte, moet u voor de isolatie en de bekleding daarvan een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Waals Gewest

Het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw Patrimonium en Energie stipuleert dat de vervanging van de bekleding van opgaande muren (en dakbedekkingen) door isolerende bekledingen en bedekkingen met eenzelfde buitenaanzicht, voor zover de bijkomende laag niet meer bedraagt dan 30 cm, geen stedenbouwkundige vergunning vereist (artikel 262 van de CWATUPE) op voorwaarde dat er geen afwijking op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning mee gemoeid was.

Werd aan die voorwaarden niet voldaan, dan is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.

Besluit

Eén gouden raad: bent u van plan om de gevel van een oude woning aan de buitenzijde te isoleren en een nieuwe bekleding te voorzien, neem dan vóór u begint, contact op met de Dienst Stedenbouw van uw gemeente.

Chantal Verrecas

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels