Nieuwe vormen van samenwonen: waar moet u rekening mee houden?

Nieuwe vormen van samenwonen: waar moet u rekening mee houden?

Nieuws

Eén gezin onder één dak is en blijft mainstream. Maar onder invloed van veranderende sociologische, ecologische en juridisch-fiscale omstandigheden zijn er alternatieve woonvormen ontstaan.Waar moet u op letten?

Het bekomen van een bouwvergunning

In veel gevallen zijn de lokale overheden niet snel geneigd om projecten van gemeenschappelijk wonen te vergunnen. De initiatiefnemer moet daarom duidelijk maken waarover een dergelijk project gaat. Het is een tijdrovende bezigheid om de administratie en verschillende bestuursniveaus van zijn plannen te overtuigen. Vaak heerst nog een vorm van wantrouwen tegenover deze samenlevingsvormen.

Huren

Mag er in het pand worden onderverhuurd? Wat zijn de bestaande beperkingen? Vaak verschillen de regels per gemeente of per regio en voorziet de wet geen specifieke bepalingen in verband met gemeenschappelijk wonen. Verder moeten eigenaars er rekening mee houden dat hun kadastraal inkomen kan wijzigen, naargelang het aantal woningen dat verhuurd wordt. In geval van verhuur moet ook de Wooncode worden geraadpleegd.

Opdelen van een woning in meerdere woonentiteiten

Behalve voor kangoeroewoningen is er vrijwel niets wettelijk geregeld voor de specifieke vormen van groepswonen. De opdeling moet gebeuren volgens de regels van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening, een gemeentelijk structuurplan en uitvoeringsplan(nen). Maar ook hier geldt: wetten en reglementen werden opgesteld zonder rekening te houden met de nieuwe realiteit.

De prijzen van het vastgoed

Stijgende vastgoedprijzen spelen ook initiatiefnemers van gemeenschappelijke woonprojecten parten. Bovendien is het aantal beschikbare sites dat geschikt is voor dergelijke samenwonen projecten klein. In sommige gevallen komen initiatiefnemers ook in concurrentie met projectontwikkelaars. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de startende groep, hoe sneller beslissingen kunnen worden genomen. Daartegenover staat dat hoe kleiner de groep, hoe groter de financiële inbreng moet zijn. Daarbij geldt nog een extra uitdaging: iedereen moet het plan financieel aankunnen, er mogen geen ‘zwakke schakels’ zijn.

Kiezen voor de juiste juridische structuur

Dit is van het grootste belang want het bepaalt de gevolgen en de rechten en plichten van de betrokken partijen. De eigendoms- en verbuiksverdeling kan verschillen, net als de instroom van deelnemers, de besluitvormingsprocedures en de onderlinge afspraken. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van een ‘maatschap’ (vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid) en zich daarbij baseren op de principes van mede-eigendom. Een andere mogelijke structuur is die van een coöperatieve, waarbij die coöperatieve als eigenaar wordt beschouwd en er via aandelen kan worden geparticipeerd.

Dirk De Mesmaeker

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels