Nog maar één vergunning nodig voor grote bouwprojecten

Nieuws

Door het samenbrengen van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één vergunning, de Omgevingsvergunning, komt de Vlaamse Regering tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld.

Het voorstel van de Vlaamse ministers Schauvliege (Leefmilieu) en Muyters (Ruimtelijke Ordening), wat betreft het omgevingsvergunningsdecreet, werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Door het samenbrengen van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één vergunning, de Omgevingsvergunning, komt de Vlaamse Regering tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld.

Bedrijven die in Vlaanderen een vergunningsplichting project willen opbouwen, hoeven voortaan slechts 1 vergunningsaanvraag indienen. Er komt nog slechts 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde, waarna de overheid één beslissing neemt. De vergunning geldt in principe voor onbepaalde tijd. Het permanent karakter van de Omgevingsvergunning biedt een grotere bedrijfszekerheid, vermijdt tegenstrijdige beslissingen, drukt de kosten en wakkert de investeringen aan.

De geïntegreerde vergunningsprocedure zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Zo moet de aanvrager slechts één geïntegreerd aanvraagdossier laten opmaken in plaats van twee verschillende aanvraagdossiers. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “De ondernemerswereld pleit al jaren voor vlottere en snelle procedures die enerzijds de administratieve lasten tot een minimum herleiden en anderzijds bijdragen tot een rechtszekere en betere besluitvorming. Snelle, eenvoudige en rechtszekere vergunningsprocedures zijn een noodzaak voor ondernemingen die in Vlaanderen willen investeren. Ook projecten van burgers en overheden hadden nood aan gelijkaardige procedurewinsten.”

Van onbepaalde duur

Het decreet laat toe dat de Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor onbepaalde duur geldig is. In bepaalde, uitzonderlijke gevallen, kan de omgevingsvergunning vastgelegd worden voor bepaalde duur.

De vergunning van onbepaalde duur zal voor veel bedrijven een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. De kostprijs van een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een modale ingedeelde inrichting bedraagt nu al gauw 4.000 euro. Bij een permanente vergunning vervallen deze kosten. Bovendien bij een Omgevingsvergunning van onbepaalde duur niet systematisch rekening te houden met de eindigheid van de vergunning.

Maar dat de Omgevingsvergunning permanent is, mag niet betekenen dat er afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de mens en het leefmilieu. De inspraak van de bevolking over de exploitatie blijft gewaarborgd via enkele maatregelen. Een voorbeeld hiervan is dat na twintig jaar het publiek de kans krijgt om opmerkingen te formuleren over de verdere exploitatie van de inrichting of activiteit. (LVR)

Bron: Vlaamse Overheid

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels