Nooit zo gunstig om te bouwen als nu

Nieuws

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw is het nu hét moment om te bouwen. Toch zijn er veel twijfels bij kandidaat-bouwers. Volgens de Algemeen Directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen zit de negatieve berichtgeving in de media daar zeker voor iets tussen.

Volgens Marc Dillen, Algemeen Directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw is er de laatste maanden heel wat negatieve berichtgeving geweest in de media als gevolg van de afschaffing van de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen. “Dat heeft bij heel wat kandidaat-bouwers voor nodeloze onzekerheid gezorgd. Positieve elementen, zoals de historisch lage hypothecaire rentevoet en de lage bouwkosten, geraakten daardoor ondergesneeuwd’, aldus Dillen.

“De federale regering heeft met de afschaffing van de meeste fiscale steunmaatregelen voor energiezuinige nieuwbouw en renovaties mee bijgedragen tot het negatief investeringsklimaat op het einde van 2011.”

Gunstig klimaat Het bouwklimaat is nochtans heel gunstig. Bouwen is 4,5 procent goedkoper geworden in vergelijking met 2007. “In november 2011 zijn de bouwkosten in vergelijking met november 2007 slechts met 6% gestegen terwijl de inflatie in diezelfde periode met 10,5% is toegenomen. Dit betekent dat bouwen nu eigenlijk 4,5% goedkoper is geworden”, aldus Dillen.

Naast een lage hypothecaire rente en lage bouwkosten, zijn ook de stijgende prijzen van de fossiele brandstoffen een extra reden om niet langer te aarzelen.

“De fossiele brandstoffen hebben met de zware economische crisis van 2009 wel even een knik gekend maar liggen intussen weer 11,7% hoger dan in 2007. Die zijn dus sneller gestegen dan de consumptie-index die van 2007 tot 2011 met 10,5% toenam. Op lange termijn zullen de energieprijzen sterker blijven stijgen dan de inflatie. Daardoor zal een duurzame nieuwbouw of renovatie altijd lonen. Een goed geïsoleerde woning is eigenlijk de beste vorm van pensioensparen.”

Marc Dillen wijst er ook op dat er in Vlaanderen nog steeds een verzekering gewaarborgd wonen bestaat die gratis wordt aangeboden. “Als u dan onvrijwillig werkloos wordt, kan u tot drie jaar lang een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening.”

Stijging

De Vlaamse Confederatie Bouw benadrukt dat het tij snel kan – en zal – keren. Men verwacht een forse stijging van de bouwkosten en van de hypothecaire rente.

Bouwkosten worden voornamelijk door twee componenten bepaald: de arbeidskosten en de grondstofprijzen. De arbeidskosten kennen een continue stijging en ook van de grondstofprijzen worden een stijging verwacht.

“Sinds 2000 zien we een langetermijntrend van stijgende grondstofprijzen met telkens een daling tijdens de crisisperioden van 2008 en 2011. Van zodra de huisige crisis achter de rug is, zal de prijsstijging zich terug doorzetten.”

Het is moeilijk voorspellingen te doen omtrent de hypothecaire rente, zegt Marc Dillen. De kans op een rentedaling is in elk geval veel kleiner als de kans op een rentestijging. “Er is op het vlak van hypothecaire rente weinig heil te verwachten door als kandidaat-bouwer te wachten op een verdere rentedaling. De kans op een substantiële rentedaling is zo goed als onbestaande terwijl het risico op een rentestijging veel groter is”, aldus Dillen.

Overheidssteun

De Vlaamse Confederatie Bouw hoopt dan ook op genoeg overheidssteun om de bouwsector goed draaiende te houden. “In eerste instantie zal het erop aankomen de Vlaamse regering ervan te overtuigen bij de begrotingscontrole van februari niet verder te besparen op de Vlaamse premies voor energiebesparende investeringen.”

“Daarnaast moeten we denken aan maatregelen die in een eerste fase de Vlaamse overheid weinig zullen kosten maar toch heel wat opdrachtgevers over de streep kunnen trekken die nu nog aarzelen. Daarbij denken we concreet aan een verlaging van de successierechten voor ouderen die hun woning laten renoveren. Uit enquêtes is immers gebleken dat vooral deze bevolkingsgroep aarzelt om hun woning te renoveren.” (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels