Notarissen: “Stijgende vraag naar maatwerk”

Immo, Nieuws

Steeds meer klanten die beroep doen op een notaris, snakken naar maatwerk. Dat komt omdat de samenleving alsmaar complexer is geworden en ook de wetgeving zou zich beter beperken tot het vastleggen van een breed kader om oplossingen op maat mogelijk te maken.

Steeds meer klanten die beroep doen op een notaris, snakken naar maatwerk. Dat komt omdat de samenleving alsmaar complexer is geworden en ook de wetgeving zou zich beter beperken tot het vastleggen van een breed kader om oplossingen op maat mogelijk te maken.

Dit kwam ter sprake bij de voorstelling van het jaarverslag van de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. Het werk van notarissen, die tussenkomen op cruciale momenten in een mensenleven zoals het kopen van een huis, een huwelijk of overlijden, is er de jongste jaren niet eenvoudiger op geworden. Denk hierbij aan hertrouwen of kinderen bij verschillende partners, met alle gevolgen vandien voor de erfenis. “De samenleving is complexer geworden. Mensen zijn ook assertiever en hebben meer complexe vragen,” zegt Lorette Rousseau, voorzitter van de notarissenfederatie.

Volgens Rousseau is er vraag naar maatwerk, precies om familieruzies en gerechtelijke stappen achter te vermijden. “We doen aan preventieve justitie”, luidde het. Ook de wetgever moet zich van deze complexiteit bewust zijn en mogelijkheden laten tot maatwerk. De notarissen vragen ook dat de justitie verder moderniseert. Het gaat dan vooral om het moderniseren van databanken en het beschikbaar stellen ervan, zoals in het verleden al gebeurde rond voorkooprecht of huwelijkscontracten.

Vertrouwen

De notaris scoort intussen nog steeds goed bij de publieke opinie, blijkt uit een onafhankelijk imago-onderzoek bij 2.000 Belgen tussen 25 en 75 jaar. Zo’n 62 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in de notaris – de op één na hoogste score na geneesheren. De notaris wordt beschouwd als competent (80 pct), polyvalent (71 pct) en objectief (61 pct). Opmerkelijk ook is dat hoe vaker men een beroep doet op een notaris, hoe beter het imago. De sectorfederatie wees er dinsdag nog op dat mensen ook voor advies bij een notaris terechtkunnen, niet enkel voor het verlijden van een akte. (Belga/LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels