Nuttige informatie over de verzekering gewaarborgd wonen

Nuttige informatie over de verzekering gewaarborgd wonen

Recht en financiën

De verzekering gewaarborgd wonen is er voor wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of renoveren van zijn woning.

Met deze kosteloze verzekering helpt de Vlaamse overheid u uw hypothecaire lening verder af te betalen als u door onvrijwillig ontslag, een ongeval of ziekte een deel van uw inkomen verliest.

Hieronder kunt u lezen of u voor deze verzekering in aanmerking komt.

Voorwaarden

1. Uw hypothecaire lening

 • U hebt een hypothecaire lening gesloten om uw enige woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Deze lening mag niet dienen om een andere lening te financieren.
 • U hebt minstens 50.000 euro geleend voor een nieuwbouw of aankoop, al dan niet met renovatie. Als u enkel renoveert moet u tenminste 25.000 euro geleend hebben.
 • Uw eerste kapitaalsopname dateert van 1 april 2008 of later. Als u de eerste kapitaalsopname deed voor 1 juli 2008, moet u voor 1 augustus uw aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen.

2. Uw woning

Of u nu leent om te bouwen, te kopen of te renoveren, het moet gaan om uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats. U mag ook geen andere woning bezitten die geschikt is voor bewoning, en de woning moet in het Vlaamse gewest liggen.

De verkoopwaarde mag door de kredietinstelling niet hoger geschat zijn dan 320.000 euro (voor een woning in Vlabinvest-gebied: 368.000 euro). Meer informatie over Vlabinvest vindt u op de website.

3. Uw inkomen

 • Als u een nieuwe woning bouwt of een woning koopt en volledig heropbouwt mag uw laatst gekende gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger zijn dan 53.350 euro als u met zijn tweeën leent of als alleenstaande met een persoon ten laste. Bij deze maximumbedragen mag u 2.990 euro bijtellen per persoon die u op de aanvraagdatum ten laste hebt.
 • Als alleenstaande dan mag uw laatst gekende belastbaar inkomen niet hoger zijn dan 37.340 euro. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Controleer vooraleer u uw aanvraag indient de exacte bedragen bij de Vlaamse infolijn of op onze website (www.premiezoeker.be of www.bouwenenwonen.be onder de rubriek “Kopen”)
 • Als uw belastbaar inkomen hoger is dan de opgesomde inkomensgrenzen, dan moet u ervoor zorgen dat de woning energiezuinig is en beantwoordt aan de E 70 norm.

4. Uw beroep

Om in aanmerking te komen voor de verzekering moet u op het ogenblik van de aanvraag arbeidsgeschikt zijn en een jaar ononderbroken gewerkt hebben:

 • als werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (minstens deeltijds) waarvan de proeftijd al voltooid is,
 • als werknemer met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever,
 • of als zelfstandige in hoofdberoep gedurende het jaar voor de aanvraag.

Hoe lang…

… bent u verzekerd?

U bent tien jaar verzekerd tegen inkomensverlies, beginnend bij de aanvraagdatum

… moet u wachten voor u uw eerste tegemoetkoming van de verzekering ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid ?

De wachttijd bedraagt drie maanden nadat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd

… krijgt u deze tegemoetkoming bij inkomensverlies ?

In geval van arbeidsongeschiktheid komt de verzekeraar gedurende maximaal 36 maanden tussen in het inkomensverlies.

Bij werkloosheid kunt u de tussenkomst nooit langer dan 18 maanden aan een stuk ontvangen, met een maximumtotaal van 36 maanden.

Na de eerste 18 maanden moet u eerst minimaal drie maanden werken alvorens u op een nieuwe tegemoetkoming aanspraak kunt maken.

Hoeveel…

… betaalt u voor de verzekering?

De verzekering is gratis. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie

… bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks uitkeert hangt af van:

 • het werkelijk geleden inkomensverlies
 • het bedrag van de maandelijkse afbetaling
 • de tijdsduur van de verzekeringstussenkomst

De eerste twaalf maanden is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. De volgende twaalf maanden ontvangt u 56 % van het afbetalingsbedrag. De laatste twaalf maanden ontvangt u nog 42 % van dit bedrag.

Het bedrag is beperkt tot maximaal 600 euro per maand, maar is mogelijk kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som.

Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager dan of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:

 • 37.340 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
 • 53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste
 • 53.350 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

De tegemoetkoming in het inkomensverlies wordt rechtstreeks aan uw kredietinstelling gestort.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen ?

Vraag dan de aanvraagbundel aan via de Vlaamse Infolijn op het gratis telefoonnummer 1700 of stuur een mailtje met vermelding van uw adres naar wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be
Het aanvraagbundel wordt u dan per post toegezonden.

Op onze website www.verzekeringgewaarborgdwonen.be of www.bouwenenwonen.be kan u het aanvraagbundel downloaden vanaf 15 maart 2009.

Belangrijk: Lees de aanvraagdocumenten aandachtig. Indien u met twee een lening aangaat, en maar een van u beiden aan de voorwaarden voldoet, kan toch een verzekering worden afgesloten om de partner die in aanmerking komt te beschermen tegen inkomensverlies

Links

http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels