Oorzaken van vocht, condensatie en schimmelvorming

Oorzaken van vocht, condensatie en schimmelvorming

Ventilatie en airconditioning

Vocht is een van de meest voorkomende kwalen in oude woningen. Voor u een vochtprobleem kunt aanpakken, moet u de juiste oorzaak opsporen. Maak kennis met de meest voorkomende moeilijkheden, boosdoeners en remedies.

Condensatie en schimmelvorming

Als een ruimte niet voldoende wordt geventileerd, stijgt de luchtvochtigheid, wat kan leiden tot condensatieproblemen: loskomend behang, vochtig metselwerk, afbladderende verf, schimmelvorming. Deze zaken komen meestal het eerst aan het licht in de keuken en de badkamer, waar de waterdampproductie hoog ligt, en in weinig verwarmde ruimten zoals slaapkamers en bergruimten. Dikwijls volstaan voldoende ventileren en wat meer verwarmen om de relatieve vochtigheidsgraad te verlagen of om het probleem te voorkomen.

Dwars door de gevel

Bij zuid- of westwaarts gerichte gevels die sterk aan slagregen zijn blootgesteld of die in poreuze materialen (baksteen, betonsteen etc.) zijn uitgevoerd, kan het regenwater soms in het metselwerk dringen. Dergelijke gevels raken ook sneller vervuild. Een eventuele remedie is een behandeling met hydrofobeermiddelen.

Heel wat van deze vochtwerende producten zijn kleurloos, zodat ze geen afbreuk doen aan het uitzicht van de gevel. Ze zijn tevens waterdampdoorlaatbaar zodat het water uit het materiaal kan blijven verdampen. Bepaalde producten zorgen er verder voor dat het vuil minder diep doordringt in het gevelmateriaal. Hou er wel rekening mee dat hydrofobeermiddelen geen mirakeloplossing zijn.

Waterinfiltratie

Waterinfiltratie kan op diverse plaatsen voorkomen: aan het dak, aan ondichte aansluitingen van het buitenschrijnwerk, aan spleten tussen ramen en ruwbouw, aan een kelderbekuiping die gebrekkig is uitgevoerd. Ter hoogte van het dak kan waterinfiltratie diverse oorzaken hebben: een versleten dakbedekking, dakgoten die aan vervanging toe zijn of verstopt zitten, een nonchalante uitvoering van de slabben aan een schoorsteen of kil, een slechte aansluiting aan de dakramen, een te kleine overlapping van dakbedekkingmaterialen, scheuren in het dichtingmembraan op een plat dak, gebrekkige of slecht uitgevoerde lasnaden tussen de banen van de dakbedekking. De remedie ligt voor de hand: de zwakke plekken zo snel mogelijk in orde brengen.

Opstijgend vocht

Bijna al het traditioneel metselwerk dat in contact staat met de bodem, is onderhevig aan opstijgend vocht. Het heeft weinig zin de sporen van opstijgend vocht te verbergen achter een nieuwe laag verf, papier of aluminiumfolie. Na verloop van tijd worden de vochtplekken toch weer zichtbaar, en aan het eigenlijke probleem hebt u daarmee niets gedaan.

Bij nieuwbouw trachten aannemers opstijgend vocht te voorkomen door een horizontaal, waterdicht membraan op het metselwerk boven het maaiveld aan te brengen en zo de vochtopstijging te onderbreken. Deze techniek wordt soms ook toegepast bij de renovatie van oude gebouwen. Voorwaarde is dat beide zijden van de muur toegankelijk zijn, wat niet altijd evident is. Meestal moet u de muren volledig onderkappen om het vochtscherm te kunnen aanbrengen.

Opstijgend vocht kunt u ook bestrijden door de muur te injecteren met hydrofobe harsen of waterwerende producten. Na het injecteren moet u de muren goed laten drogen voor u ze bepleistert of afwerkt. De droogtijd is onder meer afhankelijk van de dikte, en kan worden versneld door de ruimte te verwarmen. Zodra het metselwerk droog is, kapt u de oude pleisterlaag het best af ter hoogte van de vroegere natte strook, omdat deze laag zouten kan bevatten, afkomstig uit het metselwerk.

Vocht in kelders

Vocht in de kelder is vervelend als het uw wooncomfort aantast. De keuze van het waterdichtingssysteem hangt af van de functie van de kelder (bergruimte, hobbykamer, thuiskantoor), de bereikbaarheid (bij bestaande gebouwen is de buitenkant van de kelder meestal niet meer bereikbaar), de materialen waarmee de keldermuren zijn opgetrokken, de samenstelling van de grond (waterdoorlatend zand, waterdichte leem), de karakteristieken van het terrein (vlak, hellend), de afwerking van het terrein rond de constructie (oprit, wandelstrook, tuin) en natuurlijk het budget.

Om bestaande kelders waterdicht maken, wordt meestal een volledig bekuipingssysteem met een binnenbekuiping gebruikt. Het resultaat is relatief doeltreffend als de bekuiping correct wordt uitgevoerd, maar er blijft altijd een beperkt risico op waterinfiltratie via voegen tussen muren en vloer of via de vloer. Er bestaan soepele en stijve bekuipingen. Omdat de soepele binnenbekuiping een omslachtige en vrij dure oplossing is, gaat de voorkeur meestal naar een stijve binnenbekuiping. Een nadeel hiervan is dat de constructie geen vervormingen mag ondergaan die scheurvorming kunnen veroorzaken.

Scheuren kunnen voortvloeien uit uiteenlopende bewegingen van de fundering, krimpverschijnselen bij het betonneren, thermische uitzettingen tijdens de werken en andere. Dergelijke barsten zijn echter zeldzaam in een gebouw dat al enkele jaren oud is. En als er zich toch nog een barstje zou voordoen in de bekuiping, kunt u dit vrij gemakkelijk herstellen.

Ik ga Bouwen & Renoveren

Extra: OPSTIJGEND VOCHT IN PLEISTERWERK

Opstijgend vocht in pleisterwerk komt vooral voor op de gelijkvloerse verdieping aan de voet van binnenmuren en -spouwbladen. De oorzaak is dikwijls dat het pleisterwerk doorloopt tot op de ruwe draagvloer. Daardoor komt het in aanraking met het metselwerk dat zich onder het waterdicht membraan bevindt, en zuigt dat metselwerk vocht op.

Om bestaand opstijgend vocht in pleisterwerk weg te werken, moet u het pleisterwerk boven het waterdicht membraan onderbreken. Dat doet u door de pleisterlaag die lager ligt dan het membraan weg te hakken, een nieuwe plint uit vochtbestendig materiaal te plaatsen en daarbij een vochtwerende mortel (cementmortel, eventueel verrijkt met een waterwerend product) te gebruiken. Zorg dat de mortel, gebruikt voor de plaatsing van de plint, niet in contact komt met het metselwerk boven het waterdicht membraan.

Als de plinthoogte onvoldoende is om het verschil tussen het niveau van de afgewerkte vloer en dit van het waterdicht membraan te overbruggen, moet u het pleisterwerk afschermen van het metselwerk door middel van een bijkomende waterdichting. Zit er in de muur geen folie, dan kunt u de muurvoet met waterwerende middelen injecteren.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels