Overzicht van de vakmensen in de bouw

niet importeren

Een woordje uitleg over de functie van de vakmensen in de bouw.

Ik ga Bouwen & Renoveren stelde een lijstje van de verschillende vakmensen op. Een woordje uitleg over hun rol binnen je bouwproject.

De bouwheer
Het gaat om een individu of rechtspersoon (nv, vzw, …) die van plan is te bouwen of te renoveren voor eigen gebruik óf ten bate van derden. Hij engageert zich in het project, financiert het en woont de oplevering bij.

De werfleider
Net als een orkestleider staat de werfleider (veelal de architect) in voor de planning, de coördinatie en de controle van de werken, van bij het ontwerp tot aan de uiteindelijke oplevering van (een deel van) het pand. Hij werkt in opdracht van de bouwheer.

De aannemer De aannemer realiseert de werken voor rekening van de bouwheer maar onder leiding, controle en toezicht van de werfleider. Het is de taak van de aannemer om het werk van de verschillende vakmensen, ook onderaannemers genoemd, op elkaar af te stemmen.

De landmeter Op vraag van de bouwheer of de werfleider maakt de landmeter een opmeting van de terreinen en de gebouwen, en een plaatsbeschrijving. Hij schrijft een verslag over de eigendomsgrenzen en de inplanting en berekent de overname van mede-eigendom.

De ingenieur De ingenieur berekent en bepaalt de correcte afmetingen van de elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren. Op die manier beperkt hij de potentiële meerkost van een aannemer die de werken overschat heeft. Voor sommige gebouwen moet ook een beroep worden gedaan op een ingenieur die zich heeft gespecialiseerd in akoestische of thermische aspecten óf in andere bijzondere technieken zoals de verwarming of ventilatie.

De coördinator veiligheid en gezondheid
Sinds 2001 is de aanwezigheid van een coördinator veiligheid en gezondheid wettelijk verplicht. Hij moet de veiligheidsrisico’s op de werf analyseren en de aannemers daarover informeren. Er wordt een coördinator aangesteld van zodra meerdere vakmensen tegelijk op de werf aan het werk zijn. Deze taak kan ook door een architect worden uitgevoerd.

De administratie
Onder deze term worden alle ambtenaren in de gemeentelijke of gewestelijke stedenbouwkundige diensten gegroepeerd. De administratie controleert of de geldende reglementering inzake stedenbouwkunde wordt nageleefd, verleent advies en keurt de bouwaanvragen goed of af.

De adviseur energieprestaties
Diens tussenkomst werd recent wettelijk opgelegd. In de verschillende gewesten draagt hij een andere titel: EPB-verslaggever in het Vlaamse Gewest (sinds 2006), EPB-adviseur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 2008) en ‘responsable PEB’ in Wallonië (voorzien vanaf september 2009). Hij berekent de energieprestaties van een gebouw en toetst die aan de geldende normen. Die gegevens zijn theoretisch op het moment dat de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd. Op het einde van de werken worden ze gecontroleerd in functie van de daadwerkelijk gebruikte materialen. Deze functie kan eveneens aan de architect worden toevertrouwd.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels