Panelen met tracking: voor- en nadelen

Energiebronnen, Nieuws

Wat is het verschil tussen klassieke panelen en panelen met solar tracking?

Klassieke zonnepanelen zijn vaste panelen. Panelen met solar tracking volgen, zoals de naam al doet vermoeden, doorheen de dag de baan van de zon.

Het voordeel van die technologie? Het rendement van uw installatie verhoogt én de vaakst voorkomende problemen met vaste panelen (schaduwvorming door bomen of andere gebouwen, ongunstige oriëntatie, hellingsgraad,…) worden omzeild.

Welk bedrag moet u investeren? Tegen welke return on investment?

Moeilijk te zeggen. Het meeste geld gaat immers naar het fotovoltaïsche materiaal (panelen, kabels, ondulator,…), los van het tracking systeem. Hoe groter dat systeem voor solar tracking, hoe meer panelen erop kunnen worden aangesloten en hoe sneller uw investering gaat renderen. Bij een gelijke oppervlakte moet u doorgaans rekening houden met een meerkost van zowat 15% ten opzichte van een klassieke installatie, maar de hogere productie compenseert al snel die duurdere investering.

Welke types solar tracking bestaan er?

1. Trackers met één as volgen de zon van oost naar west binnen een hellingshoek vergelijkbaar met die van vaste panelen. Dergelijke systemen zijn in België het bruikbaarst, omdat de zon hier niet hoog genoeg klimt (maximaal 62°) om een tweede tracking-as te rechtvaardigen.

2. Trackers met twee assen volgen de zon eveneens van oost naar west, maar houden ook rekening met hoe hoog de zon aan de hemel staat. Dergelijke systemen worden vooral in Zuid-Europa gebruikt, omdat de zon daar hoger klimt dan bij ons. Een tweede as verhoogt de mechanische en elektronische complexiteit van het systeem, dat daardoor meer gaat verbruiken. Ook het risico op pannes neemt toe.

Op welke impulsen reageren trackers?

1. Trackers die het lichtste punt aan de hemel zoeken. Die techniek is minder rendabel en verdwijnt stilaan. De tracker beweegt voortdurend en verbruikt te veel energie, zeker in ons doorgaans bewolkte landje.

2. Het astronomisch trackingsysteem. Een elektronisch systeem in de tracker geeft voor alle dagen van het jaar de positie van de zon aan de hemel aan. Aangezien die positie niet verandert doorheen de tijd, zorgt het systeem er in feite voor dat de tracker altijd recht op de zon staat. Dat is blijkbaar het meest rendabele systeem op de markt.

Hoe hoog ligt de productiviteit?

Bij een gelijke oppervlakte kan een solar tracker de productie van vaste panelen met 35 tot 40 % verhogen. Enerzijds omdat de trackers de zon perfect volgen en de hoeveelheid licht daardoor toeneemt. Anderzijds omdat de trackers zorgen voor een betere ventilatie dan in het geval van vaste panelen op het dak. Meer informatie hieromtrent kan u lezen in het artikel ‘Fotovoltaïsche energie in de praktijk’ in Ik ga Bouwen nr. 341 (juni 2011).

Wat zijn de positieve en de negatieve punten van trackers?

Voordelen

– + 40% productie bij zonnepalen van gelijke oppervlakte

– Zelfde financiële steun als voor vaste panelen

– Maakt mogelijk zonnepanelen in te planten op plaatsen waar klassieke oplossingen niet mogelijk zijn.

– Mogelijke benutting van verloren hoekjes op het perceel.

Nadelen

– Gemeentelijke vergunning nodig.

– Nemen veel plaats in. Vragen een groot terrein.

– Risico op pannes.

Jérémy Goldyn

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels