Passiefhuis versus lage-energiewoning

Passiefhuis versus lage-energiewoning

Duurzaam bouwen, Nieuws

Wat is het verschil tussen een passiefhuis en een lage-energiewoning in de praktijk?

Ook in België horen we vandaag meer en meer praten over passiefhuizen en lage-energiewoningen. Veel bouwpromotoren bieden E60-woningen aan en er zijn er zelfs die sleutelklare passiefhuizen aanbieden. Maar hoe zit dat? Wat is het verschil tussen een passiefhuis en een lage-energiewoning in de praktijk?

De wetgeving heeft recent eisen opgesteld waaraan lage-energiewoningen en passiefhuizen moeten voldoen. Voor die eerste is dat een beperking op het jaarlijks verbruik voor verwarming en koeling van 30 kWh/m² geklimatiseerde oppervlakte. Voor een passiefhuis wordt dat verstrengd tot 15 kWh/m² en komt bijkomend de eis van een maximale luchtdichtheidswaarde n50 gelijk aan 0,6.

Een lage-energiewoning komt zo in de buurt van K30, terwijl een passiefhuis gemakkelijk zakt richting K10-K15. Door die doorgedreven verbeterde thermische kwaliteit van het gebouw, daalt de verwarmingsbehoefte tot een minimum. Het is dan ook niet meer nodig een verwarmingsinstallatie voor ruimteverwarming te voorzien in een passiefhuis, een warmtewisselaar op de ventilatielucht is meestal al voldoende.

Voor warm tapwater wordt bijvoorbeeld een warmtepompboiler geplaatst. Een lage-energiewoning heeft wel nog nood aan een actieve verwarmingsinstallatie, al is het te installeren vermogen eerder beperkt en is de vraag naar sanitair warm water vaak doorslaggevend. Voor dergelijke woningen werden kleine ketels ontworpen en is een brede waaier aan warmtepompen beschikbaar. Het E-peil voor een lage-energiewoning komt zo op maximaal 60. Voor een passiefhuis legt het Passief Huis Platform een maximale waarde gelijk aan 55 op.

Kritische keuze

De keuzevrijheid voor het ventilatiesysteem wordt door de wetgeving niet rechtstreeks beperkt, maar de praktijk leert toch dat, om aan de vereisten van een passiefhuis te voldoen, de keuze voor een balansventilatiesysteem (systeem D) onvermijdelijk is. Bij een lage-energiewoning kunnen in principe alle mogelijke ventilatiesystemen, al leveren de verschillende opties uiteraard een ander energieverbruik op. Is dat een negatieve bijkomstigheid bij een passiefhuis?

Neen, een balansventilatiesysteem hoeft helemaal geen pessimistische bijklank te hebben! De daling van de energievraag is vanzelfsprekend mooi meegenomen. Maar om problemen naar geluid en binnenlucht te voorkomen, is een goede kritische keuze van de verschillende modellen belangrijk, naast het onvermijdelijke regelmatig onderhoud. Indien daar de nodige aandacht aan wordt besteed, zal het uiteindelijke binnenklimaat er wel bij varen.

De grote vraag is eerder of we met de technieken die vandaag beschikbaar zijn, op een duurzame manier een passiefhuis kunnen bouwen? Als gekeken wordt naar het levenscyclusplaatje van een passiefhuis versus dat van een lage-energiewoning, dan was het tot voor enkele jaren in het voordeel van die laatste. Ondertussen zijn fabrikanten echter druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde producten en als de balans nog niet omgekeerd is, dan is de verhouding tussen beiden al zeker behoorlijk gewijzigd.

Leen Peeters

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels