Premies Wallonië

Premies Wallonië

Voor wie bouwt of verbouwt voorzien de verschillende instanties in ons land – en dan vooral de gewesten – ondersteunende maatregelen onder de vorm van subsidies, premies of fiscale voordelen. Vooral voor wie investeert in energiebesparende maatregelen, zijn er heel wat kortingen. Hier vindt u een overzicht van alle premies in het Waals gewest.

Op 1 juni 2019 trad het nieuwe Waals premiestelsel voor woningen in werking. Met deze hervorming vereenvoudigt het gewest de procedures. Op die manier willen ze op termijn voldoen aan de energiedoelstellingen die de Europese Unie oplegt.

één uniek loket 

Er bestonden tot nu toe twee aparte administratieve procedures om een premie aan te vragen. Voortaan wordt dit één procedure. Elke aanvrager moet een beroep doen op een erkende energiedeskundige. Die beschrijft alle werken die je moet uitvoeren en bepaalt ook de volgorde. Zo wil het gewest bijvoorbeeld vermijden dat iemand een dak isoleert dat op instorten staat. 

Zodra de audit is uitgevoerd, volstaat het om één premieaanvraag in te dienen bij de Waalse Overheidsdienst. Deze aanvraag geldt voor alle werken. Het staat de aanvrager vrij om alle werken tegelijkertijd uit te voeren of ze te spreiden in de tijd. 

De administratie verzamelt alle documenten. Wie een woning koopt, weet op die manier welke renovaties al gedaan zijn en kan zien welke premies hij of zij nog kan krijgen. Verder is de energiedeskundige de link tussen de burger en de administratie. Hij of zij doet meer dan alleen een audit uitvoeren, maar berekent ook hoeveel premies je krijgt en controleert de uitgevoerde werken. 

Details van de procedure

1. Uitvoering van de audit: een energiedeskundige voert een audit uit en somt de werken op in volgorde van prioriteit. 

2. Indiening van de aanvraag: het aanvraagformulier voor de premie moet worden overgemaakt aan de Waalse administratie. Dit is één aanvraag, zowel voor de audit als voor alle werken die volgen.

3. Betaling van de ‘auditpremie’: het gewest stort een premie van maximaal € 660. Hiermee kan je een groot deel van de prijs van de energiedeskundige terugbetalen.

4. Uitvoering van de werken: de energiedeskundige staat de aanvrager gedurende de hele procedure bij met advies.

5. Uitbetaling van de premies voor uitgevoerde werken: eens het follow-upverslag van de werken is geregistreerd, kunnen de premies worden uitbetaald.

Contact
Bouw- en renovatiepremies
Vlaanderen (1700)
Agentschap Wonen Vlaanderen (02 553 82 98)

Energiepremies
Vlaams Energieagentschap (1700)
> Agentschap Wonen Vlaanderen – Premiezoeker

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels