Ramen: dubbel of driedubbel glas?

Ramen: dubbel of driedubbel glas?

Ramen, deuren en poorten, Ruwbouw

Zowel bij nieuwbouw als bij een grondige renovatie, heb je op energetisch vlak in principe slechts twee mogelijkheden: ofwel kies je voor dubbel hoogrendementsglas ofwel voor driedubbele beglazing. Rest wel de vraag bij welk van de twee jouw woning baat heeft. Een antwoord.

Het isolatieniveau van ramen wordt aangeduid met de U-waarde, uitgedrukt in W/m2K. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat langs een constructiedeel. Hoe lager de U-waarde, hoe beter een constructiedeel isoleert. Bij dubbel hoogrendementsglas ligt de U-waarde van het glas (Ug) op 1,1 à 0,9 W/m2K. De Ug-waarde van driedubbele beglazing ligt lager dan 0,8 W/m2K. Ter vergelijking: standaard dubbel glas van de eerste generatie (jaren 1980) heeft een Ug-waarde van 2,9 W/m2K.

Dat hoogrendementsglas twee tot drie keer beter isoleert dan gewoon dubbel glas en tot vijf keer beter dan enkel glas, heeft te maken met de opbouw van de beglazing. Aan de binnenzijde van een van de glasbladen zit een dun isolerend metaallaagje en de holte tussen de glasbladen is gevuld met een isolerend edelgas. Hetzelfde voor drievoudig glas, maar met een laag extra. Het isoleert dus nóg beter. Opgelet! Het heeft alleen maar zin om driedubbele beglazing te plaatsen als je de rest van je bouwschil even doorgedreven isoleert. 

Doorslaggevende factoren

Bij nieuwbouw kan je de lat zo hoog mogelijk leggen. Bij renovaties moet je kijken wat haalbaar is. Als je door omstandigheden de buitenmuren bijvoorbeeld niet of nauwelijks kan na-isoleren, heeft drievoudig glas absoluut geen zin. Maar ook wanneer je de muren bijvoorbeeld isoleert met 11 centimeter PIR of 18 centimeter minerale wol (wat overeenkomt met een U-waarde van 0,20 W/m²K voor je muren), of als je raamroosters voorziet voor de luchttoevoer van je ventilatiesysteem C, volstaat dubbel hoogrendementsglas van 1,0 W/m²K. 

Zet je echter de stap naar de passiefhuisstandaard of gelijkaardig, met bijvoorbeeld 15 centimeter PIR of 23 centimeter minerale wol als muurisolatie (je muren krijgen dan een U-waarde van 0,15 W/m²K), dan is het wél zinvol om te investeren in drievoudige beglazing. Let wel: als je alleen de beglazing vervangt en het bestaande schrijnwerk behoudt, is drievoudig glas niet altijd een optie, omdat het vaak te dik of te zwaar is om in bestaande raamkaders te plaatsen. Dubbel hoogrendementsglas is dan je enige mogelijkheid.

Het bepalen van het isolatieniveau van je ramen is een taak van je architect of EPB-verslaggever. Zij weten wat nodig is om de gewenste energieprestaties te behalen en waken erover dat alle constructiedelen evenwichtig geïsoleerd zijn. Dit is ook budgettair van belang. De stap van dubbel naar drievoudig glas betekent een flinke meerkost, die je mogelijk nauwelijks terugverdient.

Wel of geen zonwerend glas?
Bij het kiezen van beglazing voor je ramen, heb je ook de mogelijkheid om enkele extra kenmerken toe te voegen aan je wensenlijst. Heb je veel zuid- of westgeoriënteerde ruimtes, dan is zonwerende beglazing mogelijk interessant. Dit is glas met een extra lage ‘zontoetredingsfactor’ of g-waarde (uitgedrukt in procent). Hoe lager de g-waarde, hoe minder zonnewarmte er door het glas naar binnen dringt. Een zontoetredingsfactor van 0,38 betekent bijvoorbeeld dat slechts 38 procent van de zonnewarmte doorgelaten wordt. Wel twee aandachtspunten hierbij: een lagere zontoetredingsfactor betekent ook dat er minder licht in huis binnenkomt. Bovendien moet je er rekening mee houden dat je tijdens de wintermaanden minder zal profiteren van aangename zonnewarmte. 

Zonwerend glas kan dus interessant zijn om oververhitting te voorkomen in woningen met grote glaspartijen, maar als je de mogelijkheid hebt om met externe zonwering te werken, zoals screens, rolluiken of lamellen, moet je dat toch samen met je architect of EBP-adviseur bekijken. 

Voor alle duidelijkheid: voor ramen die uitgeven op het noorden of oosten heeft zonwerend glas geen enkele zin. Zo komt er alleen minder licht binnen in huis.

Tekst Tom Mondelaers
Openingsbeeld © Luc Roymans – Atelier Vens Vanbelle

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels