Ramen vervangen: wanneer, waarom, hoe?

Ramen, deuren en poorten

Aan de plaatsing van raamlijsten moet de nodige aandacht worden besteed.

Oude raamkozijnen beantwoorden meestal niet aan onze huidige eisen op het vlak van akoestische, thermische, esthetische en functionele prestaties. Moeten we de kozijnen dan volledig vervangen?
Vóór u iets beslist, vraagt u beter eerst advies aan verschillende specialisten. Een gebouw vormt steeds een geheel: een wijziging in een van de componenten kan een weerslag hebben op de volledige samenhang. Dit geldt in het bijzonder voor raamkozijnen waarvan de thermische, akoestische en hygrometrische prestaties van belang zijn.

Deze elementen vullen elkaar aan maar kunnen ook soms contradictoir lijken. Om een van die eigenschappen te kunnen verbeteren, hoeven we echter niet altijd het volledige raamkozijn te vervangen. U kunt het ook renoveren.

De renovatie van een raam kan betrekking hebben op de beglazing, de stijlen, het beslag… of op een ander element dat het raam ongeschikt maakt of onaangepast aan onze huidige comforteisen.

Nieuwe beglazing voor een betere isolatie
Indien u de thermische eigenschappen van uw ramen wil verbeteren, denk dan in de eerste plaats aan de vervanging van het glas. Dit levert niet alleen een energiewinst op maar zal ook het comfortgevoel sterk verhogen.

Vanuit thermisch oogpunt is de verliescoëfficiënt van het raamkozijn niet dezelfde als die van de beglazing! De U-waarde van een raam wordt dus bepaald door de beglazing, het type raamprofiel én hetgeen zich tussen de glaslagen bevindt.

Verlies dit niet uit het oog, want de toekenning van premies kan afhangen van de totale U-waarde van het raam na de renovatie.

Enkelvoudige beglazing: onmiddellijk vervangen
Binnen de huidige context van de opwaardering van de energieprestaties en het binnenklimaat in een gebouw moeten we de vervanging van enkele beglazing beschouwen als een budgettaire prioriteit.

De thermische verliescoëfficiënt van enkele beglazing ligt momenteel vijf tot zes keer hoger dan die van dubbele beglazing met hoog rendement.

Eén uitzondering: indien het dak van uw woning nog niet werd geïsoleerd, kan het interessanter zijn om daar eerst iets aan te doen vóór u de beglazing van uw ramen vervangt.

Het advies van een energieauditeur kan hier doorslaggevend zijn in uw keuze en u helpen om prioriteiten te stellen bij uw investering.

Te meer daar zowel isolatiewerken als de vervanging van enkele beglazing door isolerende beglazing in de drie gewesten van ons land recht geven op subsidies.

Aangezien dubbele beglazing dikker is dan enkelvoudige beglazing, moet u meestal het volledige raamkozijn vervangen. Een gedeelte van de raamlijst of enkel de openzwaaiende gedeelten van het raamkozijn vervangen, is technisch slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer het oorspronkelijke raamkozijn nog in goede staat verkeert en een thermische coëfficiënt heeft die compatibel is met de prestaties van de nieuwe beglazing.

Tijdens het vervangen moet u voorzichtig te werk gaan. Nieuwe raamkozijnen zijn meer luchtdicht, waardoor natuurlijke ventilatie via de spleten in uw oude ramen voortaan tot het verleden behoort.

Maar in dat geval kan gemakkelijk condensatie optreden op de koudste plekken in de constructie (koudebruggen).

Om die problemen te verhelpen, kunt u de plaatsing van een ventilatiesysteem overwegen.

De wetgeving in sommige gewesten (zoals in Wallonië) kan de plaatsing van een rooster opleggen wanneer u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor werken die ook betrekking hebben op de vervanging van raamkozijnen.

Opgelet: de software die de EPB (energieprestaties van een gebouw) berekent, heeft ook duidelijk gemaakt dat op het vlak van energiebeheer natuurlijke ventilatie lang niet zo doeltreffend efficiënt is indien de roosters niet zijn uitgerust met een efficiënt zelfregelend systeem en een regelbare sluitingsklep langs de binnenkant.

Dubbele beglazing: afhankelijk van het bouwjaar
De verliescoëfficiënt van dubbele beglazing is in twintig jaar tijd gehalveerd, vooral dankzij de aanwezigheid van een gas tussen de glaslagen en het gebruik van beter isolerende materialen.

Indien uw raamkozijnen dateren uit de jaren ’80 en ’90 kan het daarom nuttig zijn de vroegere dubbele beglazing te vervangen door nieuwe.

Aangezien de tussenlagen ook dikker geworden zijn, moet u wellicht ook de glaslatten (kleine binnenprofielen die het glas op zijn plaats houden) vervangen.

Indien u thermische en akoestische voordelen wil combineren, bieden de combinatie van twee glaslagen van verschillende dikte, of van enkelvoudig glas met gelaagd glas een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Mogelijk gebruik van veiligheidsglas, met name voor (schuif)deuren, kan eveneens belangrijk zijn omdat u op dit vlak immers moet voldoen aan een recente norm.

Controleer altijd of het raamkozijn geschikt is om de zwaardere beglazing te dragen zonder dat het tekenen van zwakte of een defect vertoont.

Drievoudige beglazing: zeldzaam en vooral bestemd voor passiefhuizen of lage energiewoningen
De prestaties van dubbele beglazing liggen momenteel in de buurt van die van drievoudige beglazing. De keuze tussen beide zal vooral bepaald worden door de verhouding tussen het prijsverschil en de mogelijke winst.

Vanuit bouwkundig oogpunt is drievoudige beglazing veel zwaarder, waardoor er steviger en dus vaak breder raamprofielen nodig zijn.

Die keuze zal veelal voor de hand liggen in het geval van een lage energiewoning of een passiefhuis, op voorwaarde dat u tevens raamkozijnen met een hoge isolatiewaarde gebruikt.

Details die het verschil maken
Indien u een oud pand met karakter renoveert, wenst u misschien wel profielen gebruiken die identiek zijn aan de bestaande profielen, als u daar al niet toe verplicht wordt.

De belangrijkste verschillen tussen die raamkozijnen en de huidge standaard kozijnen zijn: een neus onderaan het lijstwerk om afvloeiend water te evacueren, een gegroefd aanslagprofiel (centraal verbindingsgedeelte tussen twee raamvleugels), geprofileerde raamroedes, bredere vleugelprofielen en afgeronde hoeken.

Sommige firma’s kunnen dergelijke profielen nog in hout aanleveren. De kostprijs daarvan ligt uiteraard hoger dan die van standaard fabrieksramen.

En de raamlijst?
Zoals hoger vermeld beperken de thermische prestaties van een raam zich niet tot die van de beglazing. Wenst u nieuwe ramen te plaatsen, denk dan goed na over welk materiaal u voor het lijstwerk wil gebruiken.

De basisversies van raamkozijnen in hout, pvc of aluminium kunnen heel uiteenlopende thermische eigenschappen vertonen.

Toch vindt u in deze materialen tegenwoordig ook gamma’s met relatief gelijklopende prestaties, al betaalt u daarvoor wel iets méér. Niet het materiaal maakt dus het grootste verschil, wél het gekozen profiel.

Informeer bij de fabrikant naar de Uf-coëfficiënt van de door u gekozen raamlijsten (isolatiewaarde van de vaste profielen en vleugelprofielen samen). Zo kunt u rustig een vergelijking maken.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels