Rechten en plichten van de veiligheidscoördinator

Recht en financiën

Sinds 2001 is het verplicht voor alle bouwwerken waarvoor minstens 2 aannemers noodzakelijk zijn een veiligheidscoördinator aan te stellen.

Sinds 1 mei 2001 is het verplicht voor alle bouwwerken in de ruime zin van het woord (dus ook renovatie, herstelling en onderhoud) waarvoor minstens 2 aannemers (tegelijk of na elkaar) noodzakelijk zijn een codinator-ontwerp en een codinator-verwezenlijking aan te stellen. Zij moeten advies geven over de te nemen preventiemaatregelen, zodat de werken op een veilige en gezonde manier kunnen worden uitgevoerd.

Twee fasen

De veiligheidscodinatie wordt opgesplitst in twee fasen: de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Voor de ontwerpfase moet een ‘codinator-ontwerp’ worden aangesteld. Deze komt tussen bij het uitwerken van de plannen en beschrijvingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het voorzien van een vlot toegankelijke kruipruimte of over voorzieningen om veilig de ramen te kunnen wassen. De codinator-ontwerp bereidt ook een gezondheidsplan voor, evenals een ‘postinterventiedossier’. Voor de fase van de uitvoering van de werken is een ‘codinator-verwezenlijking’ verplicht. Deze zorgt ervoor dat het gezondheids- en veiligheidsplan op de bouwplaats wordt gerespecteerd. Daarnaast codineert hij de risicopreventie tijdens de diverse uitvoeringsfasen.

Wie moet ze aanstellen?

Als het gaat om werken die worden uitgevoerd voor een privpersoon die het bouwwerk uitsluitend gebruikt als woonst en voor persoonlijk gebruik, is het de bouwdirectie (in de meeste gevallen de architect) die de codinatoren aanstelt. Voor werken waarvoor geen architect en geen bouwvergunning zijn vereist, ligt de verantwoordelijkheid bij degene die belast is met de uitvoering van de werken. Dus bij een van de aannemers. In principe is dat de eerste aannemer waarmee de particulier een contract sluit. Alleen als u als particulier werken laat uitvoeren aan een gebouw dat is bedoeld voor professioneel of commercieel gebruik, en waarin u al dan niet woont, moet u zelf de codinatoren aanstellen.

Wanneer moeten ze worden aangesteld?

De aanstelling van de codinator-ontwerp gebeurt ten laatste voor de start van de uitwerking van het ontwerp. Zolang deze codinator niet is aangesteld, mag de architect niet met de uitwerking beginnen. Het beste is dat deze codinator zo snel mogelijk wordt aangesteld, om te vermijden dat nadien een deel van het ontwerp moet worden aangepast aan zijn advies. De codinator-verwezenlijking moet worden aangesteld vooraleer de werken beginnen. Zolang deze codinator niet is aangesteld, mag geen enkele aannemer werken beginnen uitvoeren.

Wie betaalt de coördinatoren?

Altijd de opdrachtgever. Als u als particulier werken laat uitvoeren aan een woning voor privgebruik, zal de architect of de aannemer in de overeenkomst met de coördinatoren een clausule opnemen die u belast met de betaling en de honoraria van de codinatoren. De aannemer of architect zal u vragen deze clausule te ondertekenen.

Wie controleert hen?

De persoon door wie de coördinatoren zijn aangesteld. Hij moet erop toezien dat ze voldoen aan de eisen die zijn gesteld om het beroep te mogen uitoefenen, dat ze hun opdrachten vervullen, en voldoende medewerking krijgen om deze te kunnen vervullen.

Hoeveel kost het?

De reglementering spreekt zich niet uit over de honoraria van de veiligheidscodinator. De erelonen worden vrij vastgesteld en moeten dus overeengekomen worden bij de aanstellingsovereenkomst. Meestal wordt gewerkt op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, ofwel rekenen de codinatoren een forfait (uitgedrukt in een percentage van de kost van de werken). Gebruikelijke uurtarieven zijn 50 tot 60 euro. Gebruikelijke forfaitaire honoraria (voor de ontwerp- en de verwezenlijkingscodinatie samen) schommelen tussen 1 en 4 %.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels