Regen zorgt niet noodzakelijk voor overlast

Regen zorgt niet noodzakelijk voor overlast

Outdoor, Riolering en waterbehandeling, Ruwbouw, Terras en inrit, Tuin en planten

Volgens de statistieken valt er jaarlijks ongeveer dezelfde hoeveelheid regen. In de zomermaanden zijn de regenbuien wel intenser. Hoe kunnen we dat kostbare regenwater benutten vóór het de riolen invloeit?

In de stad en op het platteland

De oprukkende verstedelijking (verkavelingen, winkelcentra…) van de voorbije jaren maakt de bodem een stuk minder doordringbaar voor regenwater. Bovendien vermindert door het hergroeperen van de landbouwgronden het aantal natuurlijke absorbtiezones en vloeit het regenwater sneller weg. Dat water kan daardoor moeilijker doordringen tot aan het grondwaterpeil. Nochtans bestaan er verschillende oplossingen voor bouwers die het regenwater liever niet zomaar zien weglopen. Misschien zijn die oplossingen maar een druppel op een hete plaat, maar ze zorgen er alleszins mee voor dat onze rivieren minder snel buiten hun oevers treden.

Lees ook > Gebruik meer regenwater

Bouw hoger dan het tuinniveau

Wie een nieuwe woning bouwt, heeft een zekere vrijheid wat de inplanting van de woning betreft. Die heeft gevolgen voor de manier waarop water op het terrein of vanop de straat wordt afgevoerd, en dus voor het risico op wateroverlast. Neem daarom de tijd om, samen met je (tuin)architect, het bouwniveau en de hellingsgraad van je terrein te bepalen. Als de samenstelling van de bodem dat vereist, kan een proefboring door een landmeter de nodige informatie opleveren.

Soms is het echter niet mogelijk om hoger te bouwen dan de tuin, de straat of de omliggende velden. In dat geval moet je het water rond je woning draineren en moeten de rioolkolken rond het huis ruim worden bemeten. Woon je echter in een risicogebied, overweeg dan de installatie van waterschotten.

Laat het water maximaal in de bodem doordringen

Om de hoeveelheid water dat naar de riool wordt afgevoerd te beperken, kies je rond je woning (terras, oprit…) best voor doordringbare en/of absorberende materialen. Deze laten het water makkelijker in de bodem doordringen. Ze zijn echter pas efficiënt als de fundering eronder en de ondergrond eveneens veel water kunnen opnemen.

Om efficiënt te zijn, mag waterdoorlatende bestrating niet meer hellen dan 5 procent. Helt het meer, dan vloeit het regenwater sneller weg dan dat het in de bodem kan dringen.

Klinkers of kasseien met doorlaatbare voegen

Een eerste optie: leg klinkers of kasseien met doorlaatbare voegen. Er bestaan verschillende modellen met een vorm die brede tussenvoegen mogelijk maakt. De voegen worden dan opgevuld met zand, grind of ingezaaide gazonaarde. Je kan ook tegels met groot formaat leggen die je niet opvoegt. De tussenruimte van enkele centimeters breed wordt dan opgevuld met gras of grind.

© Stone&Style by Ebema

Poreuze tuintegels

Nóg efficiënter zijn poreuze tegels of klinkers. Zij hebben een open structuur waardoor het water rechtstreeks kan insijpelen. Kies sowieso voor vorstbestendige tegels, anders kan het geabsorbeerde water bij vriestemperaturen schade veroorzaken aan de tegels.

© Ebema

Grasbetontegels

Een tuinpad of oprit kan ook worden aangelegd in grasbetontegels op een laag van doorlaatbaar gestabiliseerd zand. De talloze structurele openingen kan je daarna opvullen met grind of ingezaaide gazonaarde.

© Stone & Style by Ebema

Terrasvloer met open voegen

Het is ook mogelijk om een terrasvloer aan te leggen met open voegen tussen de planken waarvan de draagstructuur rust op een absorberende ondergrond (grind of gestabiliseerd zand). Op die manier kan het water dat tussen de voegen van het terras sijpelt, in de onderliggende bodem doordringen.

© Alternabois

Een bufferbekken

Als de aard en de samenstelling van je terrein het toelaten, kan je eventueel een bufferbekken aanleggen om het regenwater in op te vangen. Het opgevangen water kan daarna langzaam in de bodem doordringen. Denk daarbij niet meteen aan de grote bufferbekkens langs de kant van de weg, maar eerder aan een bescheiden waterpartij die zich mooi inpast in je tuin. Rond het bekken kan je spelen met planten die veel water nodig hebben. Zo kan het waterpeil sneller dalen en zal de volgende regenbui minder problemen veroorzaken.

Opslag en gebruik van regenwater

De recuperatie van regenwater mag dan al financieel minder rendabel zijn dan de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, het blijft een ecologisch meer dan interessante investering.

De grootte van de regenwatertank hangt af van je behoeften en van de afmetingen van je dak.

Twee materialen lenen zich tot het opvangen van regenwater: beton en kunststof. Uit welk materiaal de regenwatertank ook bestaat, de filters en het pompsysteem zijn veelal gelijkaardig. De tank wordt met een flexibele darm aangesloten op een dompelpomp of een hydrofoorgroep in een technische ruimte (kelder, garage of berging). Een dompelpomp gaat wellicht minder lang mee, maar een hydrofoorgroep kan wel geluidshinder veroorzaken. Het water wordt bij voorkeur bovenaan in de tank opgepompt, dankzij een vlotter op de verbindingsbuis. Op die plaats worden ook een voorfilter en een antiterugslagklep aangeraden.

ondergrondse regenwatertank in kunststof, opvang regenwater, ik ga bouwen
© Shutterstock

Welke filters je op het recuperatiesysteem moet voorzien, hangt af van waarvoor je het regenwater wil gebruiken. Meestal worden de toiletten, de wasmachine en het sproeisysteem voor de tuin erop aangesloten. Voor die toepassingen volstaan een zeeffilter en een actieve koolstoffilter. Het regenwater is dan evenwel niet drinkbaar. Regenwater gebruiken voor lichaamsverzorging of voor de bereiding van voedsel wordt dan ook afgeraden.

Om besmetting van het leidingwaternet door regenwater te voorkomen, wordt een verbinding tussen beide netwerken afgeraden (en in sommige streken is het zelfs verboden). Er bestaan automatische vulsystemen die, in periodes van grote droogte, de regenwatertank gedeeltelijk bijvullen met leidingwater als die leeg dreigt te komen.

Correcte dimensionering van het afvoerstelsel

De diameter van de afvoerbuizen die het water moeten afvoeren wordt berekend door de architect, in functie van de eigenheid van je bouwproject.

Met het oog op intense regenbuien (die helaas steeds vaker lijken voor te komen) is het ook interessant om in de buurt van je woning een natuurlijk overloop- en afvoersysteem te voorzien, zelfs al zijn de afvoerbuizen correct bemeten. Je zal het systeem misschien maar zelden nodig hebben, maar die voorzorgsmaatregel kan je alleszins heel wat narigheid besparen als de afvoerbuizen verstopt raken of het rioolnet verzadigd is.

Hoe dan ook, zowel individueel als collectief moeten we doordacht met regenwater omspringen. Zo hou je je schaapjes op het droge en kan je jaarlijks behoorlijk wat besparen op je waterverbruik.

Tekst Cédric Bourgois
Openingsbeeld © iStock

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels