Renoveren in de stad: hoe kan iedereen erbij winnen?

Renoveren in de stad: hoe kan iedereen erbij winnen?

Nieuws

In de Mechelse binnenstad werd een typische rijwoning gerenoveerd tot een energie-efficiënte woning. Deze testwerf kadert binnen de inspanningen van de Vlaamse overheid en de stad Mechelen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Op donderdag 12 mei bezochten Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en burgemeester Bart Somers dit renovatieproject. Wienerberger was de bouwpartner van dienst, ook voor hen was het interessant om de puzzel eens te leggen. Esthetiek, budget, comfort en energieprestaties laten samenvallen tot een passend geheel, gericht op de lange termijn.

Meerwaarde

Uit de resultaten blijkt dat een renovatie die beantwoordt aan en zelfs beter scoort dan de huidige EPB-normen voor al de genoemde aspecten vandaag perfect haalbaar is. Meer zelfs, de inspanningen van de eigenaars leveren vanaf dag één een hogere verkoopwaarde op.

Vooral de structurele aanpak van de gebouwschil – dak en gevel – blijkt een uiterst zinvolle investering die meteen meerwaarde creëert. Elke daarin geïnvesteerde euro resulteert in een rendement van 20% (meer info over dit project).

Dankzij de sterk zichtbare esthetische opwaardering heeft de testwerf ook een positieve uitstraling op de rest van de straat en de wijdere omgeving. Gecombineerd met de waaier aan esthetische, financiële en comfortvoordelen opent dit perspectieven voor lokale infosessies en sensibilisatie. Die kunnen individuele eigenaars over de streep halen en de aanzet vormen tot collectieve verbouwings-projecten.

Een winscenario voor alle partijen

Het resultaat is een win-win voor alle partijen. Bewoners krijgen meer wooncomfort, een lagere energiefactuur en een woning die meer waard is op de markt. Steden krijgen aangename wijken. Het bestaande en sterk verouderde woningenbestand wordt sneller en grondiger gerenoveerd. De activiteiten en tewerkstelling van de bouwsector, een van onze fundamentele economische pijlers, worden gestimuleerd. Dat alles draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, tot de realisatie van de Vlaamse, Europese en internationale klimaatdoelstellingen en tot ons aller belang.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels