Rookmelders verplicht in alle huurwoningen vanaf 1 januari 2013

Nieuws

Vanaf 2013 wordt het verplicht om rookmelders te installeren in huurwoningen.

Dat staat in een voorstel van decreet dat unaniem is goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Voor huurwoningen was er nog geen verplichting. De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en sp.a) willen daar nu verandering in brengen. Bedoeling is dat rookmelders vanaf 2013 ook verplicht worden in huurwoningen.

Om de uitvoerbaarheid van de regel beheersbaar te houden, wordt een tijdpad ingeschreven waarbinnen de rookmelders moeten geplaatst worden. De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).

Initiatiefneemster Veerle Heeren (CD&V) is blij dat het voorstel in de commissie is goedgekeurd. “Rookmelders zijn immers een belangrijk middel om een goed brandpreventiebeleid uit te bouwen”, aldus Heeren.

“Ik roep minister Van den Bossche op om met de regering snel duidelijke richtlijnen uit te vaardigen opdat de rookmelders correct geplaatst en gebruikt worden. Die richtlijnen moeten ook duidelijk aangeven hoeveel rookmelders er in een woning moeten komen, en op welke plaatsen ze bevestigd moeten worden.” (Belga/EH)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels