Centrale verwarming

premium

Verwarming op zonne-energie: utopie of realiteit?

Als we kernenergie, geothermie en getijdenenergie even buiten beschouwing laten, ligt de zon aan de basis van alle energiebronnen, óók van fossiele brandstoffen die zich al miljoenen jaren in de ondergrond van de aarde bevinden. Waarom de zonnewarmte dan niet rechtstreeks benutten voor de verwarming van woningen en de productie van sanitair warm water?

Lees meer …
Pagina 2 van 4