Centrale verwarming

Hoe levert een warmtepomp het beste rendement op?

Er zijn vijf ingrepen mogelijk om het temperatuurverschil tussen de koude bron en de warme bron zo klein mogelijk te houden en bijgevolg de prestaties van de installatie te verbeteren.

Lees meer …
Pagina 3 van 4