Energie

Verplichte energieaudit om aanspraak te maken op premies in Wallonië

Sinds juni 2019 moeten inwoners van het Waals Gewest, indien ze in aanmerking willen komen voor energie- of renovatiepremies, verplicht een audit laten uitvoeren. De energiedeskundige stelt hierbij een lijst op met alle nog uit te voeren werken.

Lees meer …
Pagina 2 van 40