Schrijnwerkers zien aantal opdrachten dalen

Nieuws

Uit een bevraging van de Bouwunie is gebleken dat 76 procent van de schrijnwerkers minder werk heeft sinds het wegvallen van de belastingvermindering voor de vervanging van ramen en/of beglazing.

Eind 2011 werd de belastingvermindering voor de vervanging van ramen afgeschaft door de federale regering. De Bouwunie merkt nu dat er daardoor minder werk is voor schrijnwerkers, in die mate zelfs dat 29 procent van de werkgevers 1 of 2 werknemers zal moeten ontslaan.

“Schrijnwerkers geven aan dat ze minder opdrachten hebben en dat het nu vaak om kleinere opdrachten gaat omdat mensen enkel vervangen wat nodig is of de uit te voeren werken spreiden in de tijd”, aldus de Bouwunie.

Voor de afschaffing van de belastingvermindering konden eigenaars die hun ramen lieten vervangen door energiezuinigere exemplaren genieten van een belastingvermindering van 40 procent van de prijs. Deze vermindering is volledig weggevallen, maar er zijn nog steeds andere premies waar men beroep kan op doen. Zo is er de Vlaamse renovatiepremie en de premie van de netbeheerders.

Toch is dat niet voldoende voor de Bouwunie: “De premie van de netbeheerder bedraagt maximaal 300 of 375 euro en is dus niet meteen van die aard om een investeringsbeslissing van algauw meer dan 10.000 euro te forceren. Bovendien kunnen vele private verhuurders die hun huurwoning energiezuiniger willen maken geen enkele premie krijgen.”

De Bouwunie pleit dan ook voor meer maatregelen van de overheid als ze de vereiste energienormen tegen 2020 willen halen. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels