Sleutel-op-de-deur of architect-bouwer?

Sleutel-op-de-deur of architect-bouwer?

Bouwpartners

Een architect-bouwer levert dezelfde service als een sleutel-op-de-deurbedrijf. De kostprijs en de realisatietermijn van uw woning worden vastgelegd in de overeenkomst die u met hem of haar sluit.

Voor het geval er met een van deze elementen iets mocht fout lopen, kunt u terugvallen op een verzekering. Verder vervult de architect-bouwer de gebruikelijke taken van de architect: hij ontwerpt de woning, kiest de aannemers en begeleidt het project. De begeleiding loopt vanaf het prille beginstadium tot en met de afwerking en oplevering.

Stevig verzekerd

Architecten-Bouwers heeft als leden zelfstandige architecten. Die hebben hun eigen beroepspraktijk en werken op de klassieke manier en/of volgens het systeem van Architecten-Bouwers. Architecten-Bouwers stelt potentiële klanten een architect in hun regio voor. Deze architect informeert de bouwheer over de specifieke werkwijze, bespreekt materialen en technieken. Daarna op basis van de wensen, behoeften en het budget van de bouwheer, maakt de architect één of meerdere voorontwerpen.

De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst die de opdracht van de architect omschrijft. Daarbij krijgt de bouwheer waarborgen met betrekking tot de bouwprijs en de bouwtermijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het contract verzekerd via een verzekeringsmaatschappij.

De verzekering dekt bij overschrijding van het budget en/of de bouwtermijn door feiten waar de bouwheer geen schuld aan heeft. Er zijn tussenkomsten per kalenderdag voorzien, evenals een aantal uitsluitingen – anders zou het geen verzekering zijn.

Alternatief voor sleutel-op-de-deur

Met deze werkwijze willen de architecten een tegenhanger bieden voor de sleutel-op-de-deurformule. Een architect die nauw samenwerkt met een sleutel-op-de-deurfirma, kan volgens Architecten-Bouwers moeilijk op een onafhankelijke en onpartijdige wijze de belangen van de bouwheer behartigen.

Architecten-Bouwers daarentegen levert één gesprekspartner, een sterke vertrouwensrelatie en samenwerking met de bouwheer en een optimale verdediging van diens belangen. Een Architecten-Bouwer werkt bij voorkeur met afzonderlijke aannemers. Hij gaat er prat op dat hun formule goedkoper uitvalt dan scheep gaan met een sleutel-op-de-deurbedrijf.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels