Sociale fraude op 40 procent bouwwerven

Nieuws

Op bijna 40 procent van de bouwwerven wordt gefraudeerd met de sociale bijdragen.

Op bijna 40 procent van de bouwwerven wordt gefraudeerd met de sociale bijdragen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De RSZ voerde vorig jaar, samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, 1.279 controles uit op bouwwerven. In liefst 505 gevallen werden inbreuken op deaangifteplicht vastgesteld. In 2009 waren dat er nog 335 en het jaar daarvoor 207. Omdat de bouwsector nogal gevoelig is voor sociale fraude, moeten aannemers een werf vooraf aangeven bij de RSZ.

Strijd tegen sociale fraude

Uit de controles blijkt dat die regel vaak met de voeten wordt getreden. Onder invloed van de crisis, en de bijbehorende terugval van de inkomsten, werd de strijd tegen sociale fraude in het algemeen vorig jaar opgevoerd. Zo werkte de RSZ samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) aan 4.679 fraudedossiers. Dat is goed voor 10 procent van de ongeveer 43.000 dossiers die de RSZ in 2010 behandelde. Een speciaal team van fraudeanalisten legde 451 complexe vormen van ontduiking en onterecht verkregen uitkeringen bloot. (Belga/INM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels