Stad Antwerpen op zoek naar nieuwe stadsbouwmeester

Nieuws

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsbouwmeester. Na een informatieronde gaat nu een selectieronde van start. Zich kandidaat stellen voor deze functie kan tot 7 augustus.

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsbouwmeester. Na een informatieronde gaat nu een selectieronde van start. Zich kandidaat stellen voor deze functie kan tot 7 augustus. Een informatieronde voor mogelijke kandidaten is achter de rug. Door deze marktraadpleging konden kandidaten beter inschatten of ze zich al dan niet in een latere fase wilden inschrijven voor de opdracht. Nu wordt een ‘onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking’ in de markt gezet, zodat geïnteresseerden hun kandidaturen effectief kunnen insturen.

Het stadsbestuur hecht veel belang aan het stadsbouwmeesterschap. Ze noemen het ‘een belangrijk instrument voor het stadsontwikkelingsbeleid van de stad Antwerpen’ en laat weten dat het ook de ambitie van de stad is om hierop verder in te zetten. Antwerpen is van plan om een nieuwe stadsbouwmeester aanstellen voor een periode van vijf jaar. Hiervoor willen ze beroep doen op de diensten van een (inter)nationaal gerenommeerd architect.

De taken van de stadsbouwmeester luiden als volgt: Hij of zij bewaakt vanuit een langetermijnvisie de ruimtelijke kwaliteit van het publiek domein, de stedenbouw en de architectuur in het globale stadsontwikkelingsbeleid. De stadsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en schepenen en ondersteunt de stedelijke diensten met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit. Hij/zij doet dit vanuit een onafhankelijke positie.

Het stadsbestuur wil iemand aanwerven die een brede deskundigheid in deze vakgebieden combineert met een (inter)nationale reputatie. De aanstellingsprocedure verloopt in drie fasen: een selectieronde, een offerteaanvraag en een finale gespreksronde met het college van burgemeester en schepenen.

U kunt zich nog kandidaat stellen voor de functie tot 7 augustus 2014. Meer informatie over de opdracht en de procedure vindt u hier. (LP)

Bron: via.be en apen.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels