Steeds meer Brusselaars en Walen dingen mee op Vlaamse woningmarkt

Nieuws

Steeds meer Walen en Brusselaars begeven zich op de Vlaamse woningmarkt, terwijl minder en minder Vlamingen de omgekeerde beweging maken.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) onderzocht de cijfers van de FOD Binnenlandse zaken . Achter deze tendens schuilt volgens CIB Vlaanderen – naast socio-economische redenen – vooral een fiscale concurrentieslag tussen de gewesten. “En daar heeft de vastgoedconsument alleen maar baat bij”, aldus de CIB.

In 2015 staken zo’n 6.750 Vlamingen de taalgrens over om zich in Wallonië te vestigen. Dat aantal is sinds 2009 (8.705) jaar na jaar gedaald. Sinds 2011 is het aantal verhuisbewegingen van Vlamingen richting Brussel min of meer constant gebleven. Het aantal Walen dat zich in Vlaanderen settelt, is toegenomen (van 7.300 in 2009 naar 7.460 in 2015). Meer nog: in 2015 vestigden zich voor het eerst meer Walen in Vlaanderen dan Vlamingen in Wallonië.

CIB Vlaanderen stelt vast dat de fiscale concurrentieslag, nu de woonbonus overal aangepast wordt, tussen de gewesten alleen maar in het voordeel van de belastingplichtige is. Wil men wonen betaalbaar houden, dan is een verdere vermindering van de fiscale druk bij aankoop hoe dan ook broodnodig. De sectorvertegenwoordiger blijft in dat opzicht pleiten voor een vereenvoudiging en een nieuwe verlaging van de verkooprechten. Zo heeft een eerdere verlaging van de toenmalige registratierechten in 2002 bewezen dat dit soort beleidsmaatregelen een win-winsituatie kan creëren voor zowel de burger als de overheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels