Steeds meer technische uitrustingen op het dak

Dakdekking

Door de evolutie op vlak van verwarmingssystemen staan er meer en meer technische uitrustingen voor zonne-energie, warmtepompen of aircogroepen op onze daken.

Die uitrustingen worden in dezelfde mate blootgesteld aan de weersomstandigheden als de dakbedekking zelf. Het is dan ook een must om ze grondig te bevestigen of ballasten.

Verankering op een hellend dak

De bevestiging van zonnepanelen op een hellend dak (meer dan 5° helling) kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder de waterdichtheid van het dak in het gedrang te brengen. Omdat het regenwater redelijk snel van het dak stroomt, is slechts een minimum aan voorzorgen op vlak van de bevestiging vereist om de waterdichtheid te garanderen. De panelen kunnen met andere woorden gemakkelijk bevestigd worden op de dragende structuur van het dak: de spanten of andere dragende elementen. Het onderdak en de dakbedekking worden nadien hersteld ter hoogte van de bevestigingen.

De verankering zorgt ervoor dat de druk die door de wind wordt uitgeoefend op het dak, kan worden opgevangen. In de meeste gevallen zal het gaan om de druk die wordt uitgeoefend op de panelen. Vanaf bepaalde hellingsgraden en naargelang de oriëntatie van het dak, tonen berekeningen aan dat de niet aan de wind blootgestelde helling aan een onderdruk kan worden blootgesteld. De bevestigingselementen moeten niet alleen de die trek- en drukkracht door de wind opvangen, maar ook de afschuifdruk die eigen is aan het gewicht van de panelen zelf.

Het ballasten op een plat dak

Het probleem is heel anders op een plat dak. Door de zwakke helling en de waterdichte dakbedekking is het denkbaar dat de waterdichtheid wordt beschadigd bij het bevestigen van de uitrusting. Op een plat dak veroorzaakt de werking van de wind vaak een onderdruk. Dit kan leiden tot het losrukken van de uitrusting. In dit geval moet er met ballast worden gewerkt. Die moet aan drie voorwaarden voldoen:

– het mag de waterdichte laag niet beschadigen;
– het mag de stabiliteit van het dak niet in het gevaar brengen en het dak niet vervormen door een te zwaar gewicht;
– het mag de drukweerstand van de dakisolatie niet overschrijden.

Er moeten ook ballastkaders worden voorzien om de thermische uitzetting op te vangen die wordt veroorzaakt door de blootstelling aan de zon. De uitrusting wordt hierop bevestigd door middel van verankeringen die in de verschillende richtingen kunnen schuiven. Om de montage te vergemakkelijken, bestaan er sinds kort geprofileerde steunelementen die het dak stabiliseren onder de werking van de wind. Hoe meer wind er is, hoe meer de panelen en de steunen tegen het dak gaan ‘plakken’. Die elementen zijn licht en makkelijk te plaatsen.

Doe in elk geval altijd een beroep op een vakman om de nodige maatregelen te voorzien, om de stabiliteit en waterdichtheid van de dakbekleding te vrijwaren eens uw uitrusting bevestigd is.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels