Systeembenadering zegt meer over energie-efficiëntie

Systeembenadering zegt meer over energie-efficiëntie

Energie

Wanneer de energie-efficiëntie van verwarmingstoestellen onder een bepaald niveau blijft, mogen ze niet meer in Europa in de handel gebracht of geproduceerd worden. Dat is in een notendop de Ecodesignverordening die sinds eind vorig jaar van kracht is. De bedoeling is om het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend op te trekken, zodat het energieverbruik afneemt.

Je kent ongetwijfeld al het energielabel waarmee koelkasten en wasmachines pronken. Het is een eenvoudige manier om toestellen te catalogeren aan de hand van hun rendement en de consument een referentiekader te bieden. Sedert september vorig jaar ondergaan alle verwarmingstechnieken eenzelfde meting, zodat ze beter vergeleken kunnen worden. Het gaat dan louter om nieuwe toestellen; bestaande mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies en rendement.

“De minimumeisen gelden voor alle verwarmingsketels en warmtepompen met een vermogen tot 70 kW en boilers met een volume tot 500 liter”, weet Arnaud Quinet van Buderus. “Aan de basis hiervan ligt de energie-efficiëntie van het toestel. Vroeger gebeurde de vermogensmeting op slechts één meetpunt voor verwarming en koeling. Met de nieuwe ecodesignrichtlijn is de vermogensmeting voor SCOP (seasonal coefficient of performance) en SEER (seasonal energy efficiency ratio) geoptimaliseerd op vier meetpunten, voor een beter beeld van de realistische gebruiksomstandigheden.”

Introductie van systeemlabel

Quinet: “Daarnaast wordt er gewerkt met enerzijds productlabels en anderzijds systeemlabels. Productlabels praten louter over de energie-efficiëntie van het toestel zelf. Voor warmtepompen komt daar nog de geluidsontwikkeling bovenop. Bij combitoestellen, die dus zowel voor verwarming als voor warmwaterbereiding dienen, zal dat opgesplitst zijn in twee labels. Links staat dat voor de verwarming, rechts dat voor warmwaterbereiding. Met de introductie van het systeemlabel kun je bepaalde producten combineren voor een betere score.”

“Het is dus belangrijk je niet blind te staren op de ecolabels zelf, omdat er heel wat factoren spelen bij het vergelijken van verschillende systemen. Al geeft het uiteraard wel een goede eerste indicatie”, vult men bij Daikin aan. “Met een systeemlabel kan men veel meer de impact van alle systemen samen op de impact van de woning in beeld brengen. De installateur krijgt een belangrijke rol om aparte systeemlabel op te stellen voor alle combinaties van verwarmingstoestellen. Dat kan trouwens ook over kleine elementen zoals een thermostaat gaan.”

Installatie volgens de regels van de kunst

“Om de volle energieprestaties van uw verwarmingstoestellen waar te maken, moeten ze uiteraard ook correct geïnstalleerd zijn. Een juiste dimensionering van het product is de eerste stap naar energiezuinigheid. Daarna moet de installatie ook volgens de regels van de kunst gebeuren. Bepaalde handelingen zullen verplicht door gecertificeerde personen of bedrijven moeten gebeuren. We zetten bij Daikin ook hard in op een gedegen opleiding over onze producten.”

Valérie Couplez

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels