Energiepremies

Energie

Verplichte energieaudit om aanspraak te maken op premies in Wallonië

Sinds juni 2019 moeten inwoners van het Waals Gewest, indien ze in aanmerking willen komen voor energie- of renovatiepremies, verplicht een audit laten uitvoeren. De energiedeskundige stelt hierbij een lijst op met alle nog uit te voeren werken.

Lees meer …
Duurzaam bouwen

Aanvragen energiepremies fors gedaald

In 2014 daalde het aantal premieaanvragen voor energiebesparende maatregelen met 32% ten opzichte van het jaar ervoor.

Lees meer …
Recht en financiën

Bouwpremies verschillen enorm per gewest

Een nieuw jaar kondigt meestal een verschuiving aan van de budgetten, waaronder ook een herziening van de premies voor de bouwsector. De verschillen tussen de gewesten konden niet groter zijn.

Lees meer …
Nieuws

Forse stijging energiepremies van netbeheerders

Netbeheerders Eandis en Infrax hebben het aantal aanvragen voor energiepremies de laatste tijd enorm zien stijgen. De toename is te wijten aan de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid voor energiebesparende maatregelen.

Lees meer …
Pagina 1 van 1